Renovita Realty B.V.

Financiering aankoop en verbouwing Perenstraat 190 te Den Haag. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Financiering aankoop en verbouwing Perenstraat 190 in Den Haag

Ondernemer:

Erik Akhabekyan en Aren Galstian

Financieringsbehoefte:

EUR 476.160,=, waarvan EUR 460.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

12 maanden (ingangsdatum 01-01-2022). De aankoop staat gepland op 30 december 2021, medio december worden de betaalverzoeken gestuurd. 

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel uiterlijk op einddatum afgelost uit verkoop
Zekerheden:

Eerste hypotheek (loan to value 80%), eerste pandrecht op vorderingen

Wat vindt NLInvesteert?

De twee ervaren ondernemers hebben samen in Renovita Realty inmiddels succesvol een 38-tal onroerend goed projecten, vooral in de regio in en rond Rotterdam/Den Haag, afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord in hun branche en een goede kijk op de markt. Ze werken hierin samen met verschillende lokale makelaars. Er is veel vraag naar opgeknapte woningen en appartementen in de Randstad. Rotterdam en Den Haag hebben een grote aantrekkingskracht. Vrijwel alle appartementen zijn weer verkocht met een goed rendement.

Ondernemers willen ook de komende jaren 5 á 6 projecten per jaar realiseren, waarbij hun focus vooral op en rond Rotterdam en Den Haag ligt.

Sinds 2017 hebben wij een goede relatie met deze twee ondernemers. Er zijn sinds medio 2017 met financiering via NLInvesteert al 11 panden succesvol aangekocht, verbouwd en weer verkocht. Wij hebben in deze periode een goede indruk van de ondernemers gekregen. Op een enkele noodzakelijke verlenging van de looptijd van een lening, zijn de gemaakte afspraken steeds correct nagekomen. Men heeft inmiddels een 38-tal panden aangekocht verbouwd en 33 verkocht (2 verhuurd en 3 worden er nog verbouwd).

Voor de aankoop van een appartement in Den Haag vraagt men een financiering van EUR 460.000,=, een LTV van 80% na verbouwing.

De ondernemers hebben ons de afgelopen jaren laten zien kwalitatief goed werk en daarmee mooie appartementen af te leveren, welke ook succesvol zijn verkocht. Voor investeerders een kans op een mooi rendement op een hypothecair gedekte investering.

Impact Corona
De ondernemers geven aan, dat ze merken, dat de oververhitte markt van voor de coronaperiode iets is afgezwakt. In dit segment zijn er zowel aan de aankoopkant van de panden, als aan de verkoopkant nog steeds meerdere gegadigden. De stijging van de marktprijzen is iets afgezwakt, maar nog steeds groeiend. De huizenmarkt is nog steeds zeer krap. Ook voor de komende tijd verwacht men deze trend, wat onderschreven wordt door de ons bekende makelaars.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.