Ommer Apotheek Groep

Financiering verbouwing en verduurzaming onroerend goed

In het kort

Kredietnemer:

Ommer Apotheek B.V., Ommer Apotheek V.O.F., Bruze B.V., Druïde aan de Vecht B.V., ImmoFarma B.V., Carrousselplein 10-12 B.V., Apotheek de Fenix B.V., Fenix I B.V., Fenix II B.V., Apotheek de Fenix V.O.F.

Doel:

Financiering verbouwing en verduurzaming onroerend goed

Ondernemer:

F.J. Bruggeman (1967) en T.A. Bruggeman (1965)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,= (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De maandelijkse aflossing bedraagt EUR 8.333,33,=

Zekerheden:

2e hypotheek onroerend goed, tweede pandrecht bedrijfsuitrusting, voorraden en debiteuren (bestaand) en borgstelling ondernemers groot EUR 100.000,= (nieuw)

Wat vindt NLInvesteert?

Ommer Apotheek heeft NLInvesteert in 2021 gevraagd de financiering voor de aankoop van het toenmalige huurpand te organiseren. Daarnaast is in 2018 via NLInvesteert een overnamefinanciering voor de aankoop van een apotheek in Zwolle verstrekt. De ondernemers hebben dit bedrijf succesvol kunnen integreren in de bestaande bedrijfsvoering en de exploitatie overtreft de oorspronkelijke verwachtingen.

Nu wordt assistentie gevraagd voor het aantrekken van financiering voor de verbouwing en verduurzaming van het pand in Ommen. Naast de apotheek zelf, wordt het pand ook bewoond door bijvoorbeeld de coöperatieve apothekers vereniging SAVE-pack (een coöperatie van 8 apothekers die gezamenlijk medicijnen verpakken; baxteren) en SAVE-maak CV,  die zich bezighoudt met de productie van medicijnen. Er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, een lift ten behoeve van de verpakkings CV, een nieuwe verpakkingsrobot, warmtepompen voor verminderen van energielasten en een algemene upgrade van het pand. De kasstroom is ruim toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 500.000,= (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert) te verstrekken op basis van onder andere een bestaande tweede hypotheek op het vastgoed. Daarnaast geven de ondernemers een borgstelling ad EUR 100.000,= af. De looptijd bedraagt 60 maanden, de aflossingen starten in januari 2023 en bedragen EUR 8.333,33 per maand. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.