Matrixian Group B.V.

Acquisitiefinanciering overname AR Producties B.V.

In het kort

Kredietnemer:

Matrixian Group B.V.

Doel:

Acquisitiefinanciering overname AR Producties B.V.

Ondernemer:

Luke Liplijn

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=, waarvan EUR 500.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

52 maanden

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten per 01-01-2022

Zekerheden: Eerste pandrecht op het IP, borgstelling van de ondernemer

Wat vindt NLInvesteert?

Matrixian Group B.V. is een innovatief en snelgroeiend bedrijf, dat is gespecialiseerd in datatechnologie. Matrixian helpt organisaties in zowel de commerciële- als publieke sector bij het nemen van datagestuurde beslissingen. Men opereert in een groeimarkt, de vraag naar locatiedata neemt toe. Deze wordt o.a. gedreven door de toenemende behoefte aan slimme duurzame planologische oplossingen en (autonome) vervoersoplossingen, m.n. in steden.

Matrixian heeft een indrukwekkende klantenportefeuille, met o.a. CBS, ASR Verzekeringen, de Nederlandse Energie Maatschappij en diverse overheden, opgebouwd. Hieruit wordt een stabiele kasstroom aan terugkerende omzet gerealiseerd.

Ondernemer Luke Liplijn is ambitieus en stuurt de onderneming aan op basis van een duidelijke strategische koers. Als ondernemer heeft hij al tweemaal eerder een bedrijf opgebouwd en succesvol verkocht. Vorig jaar heeft hij de onderneming Drimble (eveneens met financiering via NLInvesteert) overgenomen. Drimble is een leverancier van data/informatie. Deze overname heeft de dienstverlening van Matrixian versterkt en uitgebreid.

Nu staat Matrixian voor de overname van AR Producties. Deze onderneming is gespecialisteerd in de visualisatie van grote hoeveelheden data. Met deze overname zet Matrixian een volgende stap in de visualisatie van data en verbreedt de onderneming haar positionering van leverancier van locatiedata naar een 'location intelligence' onderneming.

Om de overname van AR Productions mogelijk te maken is er een financieringsbehoefte van EUR 500.000,=. Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid om dit bedrag te financieren middels een lening met een rentevergoeding van 9% per jaar en een looptijd van 52 maanden. Ten behoeve van de investeerders wordt voor voorliggende financiering een eerste pandrecht gevestigd op het IP van AR productions. Voorzichtigheidshalve is hiervoor een conservatieve uitwinwaarde van EUR 100.000,= aangehouden. Daarnaast geeft de ondernemer een borgstelling van EUR 100.000,= af. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.