Hotel-Restaurant Thuis! B.V.

Overname Hotel-Restaurant Thuis! B.V. Tweede hypotheek.

In het kort

Kredietnemers:

Idora Management en Advies Holding B.V. en Hotel-Restaurant Thuis! B.V.

Doel:

Overname Hotel-Restaurant Thuis! B.V. in Dinteloord

Ondernemer:

Kaveh Idora (35 jaar)

Financieringsbehoefte:

EUR 600.000,=, waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert. 

Eigen inbreng:

EUR 200.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt vanaf 1 april 2023 afgelost met EUR 8.333,33 per maand. Het restant wordt afgelost op einddatum.

Zekerheden: Tweede hypotheek op een appartement Rotterdam, pandrecht inventaris, voorraad en debiteuren en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 50.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Kaveh Idora neemt Hotel-Restaurant Thuis! B.V. over. De huidige ondernemer wil verkopen omdat hij zich wil richten op een nieuwe locatie.

Het betreft een goed draaiend Hotel-Restaurant in het centrum van Dinteloord. Een hotel met een mooi restaurant met een groot terras en feest-/ vergaderzaal. Samen met een nieuwe ervaren vestigingsmanager en het bestaande personeel gaat deze ondernemer het Hotel-Restaurant exploiteren. 

De overnameprijs van het Hotel-Restaurant is EUR 600.000,=, waarvan de ondernemer zelf EUR 200.000,= inbrengt. Op basis van een goed trackrecord van de onderneming, de visie en ervaring van de nieuwe ondernemer, de forse eigen inbreng en een aanvullende hypotheek achten wij dit een interessante propositie.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een aanvullende financiering van EUR 400.000,= te verstrekken. De gevraagde looptijd van de financiering bedraagt 48 maanden en de rentevergoeding is 7,25% per jaar. De aflossingen bedragen EUR 8.333,33,= per maand, ingaande op 1 april 2023. Ten behoeve van de investeerders wordt tweede hypotheekrecht op het appartement aan het Churchillplein 108 te Rotterdam en pandrecht op de inventaris, voorraad en debiteuren van het Hotel-Restaurant gevestigd. Tevens geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling groot EUR 50.000,= af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim 218.000,=.