HDE Invest B.V.

Financiering aankoop kantoorvilla Zutphen. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

HDE Invest B.V.

Doel:

Financiering aankoop kantoorvilla te Zutphen

Ondernemer:

Devrim Günaydin (1975) cs.

Financieringsbehoefte:

EUR 2.675.000,=, waarvan EUR 1.800.000,= via platform NLInvesteert in 2 tranches;

Tranche 1 EUR 1.120.000,= ten behoeve van de aankoop van het pand per 31-07-2022;
Tranche 2 EUR 680.000,= ten behoeve van de verbouwing, verwachting uiterlijk 31-12-2022.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7,5% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 18 maanden, met mogelijkheid tot boetevrije aflossing na 1 jaar. Transportdatum aankoop: 31-07-2022.

Aflossingsschema:

 De lening wordt in zijn geheel afgelost aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen pand, persoonlijke borgstelling van de drie ondernemers van ieder EUR 100.000,= en een eerste pandrecht op de huurpenningen.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Devrim Günaydin heeft samen met twee partners een woon-/kantoorpand aan de IJsselkade in Zutphen gekocht met als doel om een deel van het pand te transformeren naar appartementen. Hoewel Devrim Günaydin nog maar beperkt ervaring heeft met het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van vastgoed heeft hij wel veel ervaring op dit gebied opgedaan in opdracht van andere partijen.  

Het gaat bij deze investering om een relatief kleine transformatie van een bestaand monumentaal pand en beperkt zich tot de binnenzijde van het pand waarbij de muren blijven staan. Naast de verhuurde begane grond moeten er een zestal luxe appartementen ontstaan die allen zicht op de IJssel hebben. Gezien de huidige krapte op de markt voor woningen is de verwachting dat de appartementen na realisatie snel verhuurd zullen zijn. Voor de begane grond is al een meerjarig huurcontract van een goede partij aanwezig. De werkzaamheden voor de verbouwing worden zoveel mogelijk uitbesteed aan een architect en een aannemer waarmee ondernemer al eerder goede ervaringen heeft opgedaan.

Er is in aanvang voldoende eigen inbreng en daarnaast beschikken ondernemers over voldoende reserves om eventuele tegenvallers met betrekking tot de verbouwing op te kunnen vangen. Investeerders krijgen een eerste hypotheek op het vastgoed. Daarnaast worden de huurpenningen ten gunste van de investeerders verpand en geven de ondernemers een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= per persoon af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.875.000,=. Op basis hiervan is er sprake van een volledig gedekte lening. Ondernemers zijn voornemens om het pand na transformatie als belegging aan te houden. Dit betekent dat na er realisatie een herfinanciering bij een bank plaatsvindt.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.