1Box Frankrijk

Financiering aankoop en verbouwing van twee self storage locaties in Frankrijk. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Europa Storage Nedfra B.V., RE Colomiers 1 SAS, RE Mérignac 1 SAS

Doel:

Financiering aankoop en verbouwing van twee self storage locaties in Frankrijk

Ondernemer:

Jeff Evans, Zach Wunsch, Clement Audibert

Financieringsbehoefte:

EUR 10.250.000,=, waarvan EUR 6.200.000,= via investeerders van NLInvesteert:

  • Tranche 1: EUR 3.100.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= via het platform;
  • Tranche 2: EUR 3.100.000,=; naar verwachting 4e kwartaal 2023,

Cofinanciers:

Tristan Capital Partners, Volta Global en het NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico (3 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Het eerste jaar wordt er niet afgelost op de lening. In het tweede en derde jaar wordt er respectievelijk 1% en 3% afgelost op de lening. Het restant wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost. 

Zekerheden:

- Eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen vastgoed in Colomiers;
- Eerste pandrecht op de huurdersinvesteringen van het vastgoed in Mérignac;
- Eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen;
- Hoofdelijke mede aansprakelijkheid van Europa Storage Group B.V.;
- Hoofdelijke mede aansprakelijkheid van Europa Storage France SAS.


Wat vindt NLInvesteert?

1Box is in Nederland qua omvang de derde speler in de markt van self storage (opslagruimtes voor particulieren en bedrijven). Ondernemer Jan Bikker heeft na toetreding van de kapitaalkrachtige investeringsmaatschappij Volta Global als grootaandeelhouder, een stevig groeipad ingezet. Deze groei is gerealiseerd door de overname van bestaande self storage locaties en door de aankoop en verbouwing van andersoortig vastgoed tot self storage locaties. In oktober 2022 is nog een grote stap gezet door de overname van Kubox.

NLInvesteert heeft een jarenlange relatie met 1Box Nederland. Van de huidige 28 1Box locaties in Nederland heeft NLInvesteert in het recente verleden drie locaties gefinancierd met een totale omvang van ongeveer EUR 8.000.000,=. Deze financieringen zijn eind 2022, tezamen met alle overige financiers, geherfinancierd.

Na haar succesvolle opbouw van haar positie in Nederland, van 2 naar 28 locaties in drie jaar, richt 1Box nu haar aandacht op Frankrijk. 1Box heeft als doel om binnen 3-5 jaar een landelijke speler in Frankrijk te zijn. In maart 2022 is vastgoed in Colomiers aangekocht en in Mérignac een locatie gehuurd. De investering in de aankoop en/of verbouwing van dit vastgoed bedraagt EUR 10.250.000,=. Hiervan wordt via Europa Storage Group door Volta Global EUR 4.050.000,= ingebracht. 

Aan Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een financiering te verstrekken van EUR 6.200.000,=, middels twee gelijke tranches. Het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I (tranche II) en het NLI Bedrijfsleningenfonds II (tranche I) vullen hiervan EUR 500.000,= in. De looptijd bedraagt 36 maanden. De aflossingen starten na 12 maanden, daarna wordt in het tweede en derde jaar respectievelijk 1% en 3% van de hoofdsom afgelost. Het restant wordt uiterlijk op einddatum afgelost. De rente bedraagt 9,25% per jaar.

Er is voldoende liquiditeit beschikbaar om de rente en aflossing op de leningen gedurende de looptijd te voldoen.

Ten gunste van de investeerders (tranche I en II) stellen Europa Storage Group B.V. en Europa Storage France SAS zich mede-hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Daarnaast geldt er een eerste hypothecaire inschrijving op het vastgoed in Colomier, een eerste pandrecht op de huurdersinvesteringen van het vastgoed in Mérignac en een eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 3.671.000,=. Bovendien kennen wij waarde toe aan de hoofdelijkheid van met name Europa Storage Group B.V. Deze entiteit heeft een eigen vermogen van EUR 66 mln en mag daarmee kapitaalkrachtig genoemd worden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.