Restaurant De Boomstam

Herfinanciering en financiering verbouwing / verduurzaming

In het kort

Kredietnemer:

Het Heemse V.O.F. h/o restaurant De Boomstam

Doel:

Herfinanciering en financiering verbouwing / verduurzaming restaurant

Ondernemers:

Peter Wortelboer (1978) en René Wortelboer (1980)

Financieringsbehoefte:

EUR 750.000,= waarvan EUR 250.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

Mogelijk

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,5% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 3 maanden, waarna de financiering in 57 maanden wordt afgelost

Zekerheden:

Eerste pandrecht bedrijfsuitrusting en debiteuren

Wat vindt NLInvesteert?

Restaurant de Boomstam is gelegen in het toeristische Vechtdal. Het restaurant heeft een unieke uitstraling omdat het vrijwel geheel bestaat uit grote robuuste boomstammen. Al ruim 18 jaar zijn de twee horeca broers Peter en René Wortelboer de eigenaren van dit café-restaurant in Hardenberg.

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de herfinanciering van de lopende bancaire onroerend goed financiering. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in verduurzaming en een nieuw concept om het restaurant weer goed aan te laten sluiten op de behoefte van de gasten uit de diverse doelgroepen. Zo wordt het pand geschilderd, wordt er geïnvesteerd in nieuwe terrassen en overkappingen en wordt de eerste verdieping vernieuwd ten behoeve van partijen en vergaderingen. De ondernemers hebben marktkennis en hebben de coronaperiode goed benut om hun concept te herijken. Voor de onroerend goed financiering is een overeenkomst met vastgoedfinancier Mogelijk afgesloten. Op basis van de reguliere rentabiliteit, in combinatie met de omzettoename kunnen rente- en aflossingsverplichtingen probleemloos worden opgebracht. De eigen inbreng is van voldoende niveau en de zekerheden zijn voldoende om de gehele verstrekking op een acceptabele wijze af te dekken.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening te verstrekken van EUR 250.000,=. De looptijd bedraagt 60 maanden, de rentevergoeding 8,5% per jaar. De aflossingen gaan in na drie maanden, waarna de gehele lening in 57 maanden zal worden afgelost. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting en de debiteuren gevestigd. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 25.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.