In deze roerige tijd is een ondernemer juist goed voorbereid!


Hoe ga je als ondernemer om met ontwikkelingen waar je geen invloed op hebt: corona, oorlog, inflatie, rentestijgingen… Het is een ideale cocktail voor onzekerheid. Komt er nu wel of geen recessie? Ondernemers zijn logischerwijs voorzichtiger geworden, maar zien tegelijkertijd nog altijd kansen. Bovendien spelen ze op de veranderingen in. Inventief en verstandig. Dat is te merken aan de eveneens veranderende financieringsvraag.

In veel branches – van de verssector tot de bouw – hebben ondernemers ook nog te kampen met fors gestegen inkoopprijzen. Áls ze al aan producten, grondstoffen of onderdelen kunnen komen, want de beschikbaarheid is ook een probleem. Net zoals dat voor personeel geldt. Wie heeft niet te maken met onvervulbare vacatures?

Tegengestelde beweging

Er is sprake van een tegengestelde beweging: de macro-economische cijfers zijn goed, de groei is hoger dan zelfs de meest optimistische deskundigen hadden voorspeld. Tegelijkertijd is men bang dat we in een recessie terechtkomen. Onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de oplopende rente en energiekosten en de ongekend hoge inflatie.
Ondertussen blijven bedrijven gemiddeld goed presteren. Op de meeste plekken wordt nog steeds winst gemaakt. Creatief en flexibel als ze zijn weten ondernemers alle uitdagingen het hoofd te bieden en zien ze nieuwe kansen. In alle scenario’s trekken ze hun eigen plan. Dat is ondernemen.

Voorsorteren

Desondanks zijn ondernemers voorzichtiger met investeren, zo merken we. Begrijpelijk, want de onvoorspelbaarheid van de impact van alle genoemde factoren is groot. Het is niet zo dat ze de investeringen stopzetten… Ze maken andere keuzes, juist met het oog op die onzekerheid en de veranderende markt.

Dat merken wij bijvoorbeeld aan de toename van aanvragen voor de financiering van extra voorraad. Om geen nee meer te hoeven verkopen aan klanten of om toekomstige prijsstijgingen vóór te zijn. Ze sorteren alvast voor.

Een vergelijkbare beweging zien we aan ondernemers die niet meer afhankelijk willen zijn van de inkoop of productie in Azië. De logistieke ketens zijn kwetsbaar gebleken – door rigoureuze lockdowns in China en de langdurige stremming van het Suezkanaal bijvoorbeeld – en daarom zoeken ze het dichter bij huis. Dat leidt tot verandering van processen en daarmee ook tot verandering van financieringsvraagstukken.

Een goed verhaal

Het geld daarvoor is ook nog steeds beschikbaar. Al zien we dat banken en ook andere financiers en investeerders eveneens voorzichtiger, kritischer worden. Daardoor wordt het nóg belangrijker dat je als ondernemer een goed verhaal hebt: een duidelijke visie en een gedegen onderbouwing. Uiteraard ook cijfermatig.

Die informatie goed over te brengen, op de juiste manier onderbouwen en vertalen naar een kredietbehoefte, dat vinden veel ondernemers lastig. Geeft niets, hun kracht zit in het ondernemen. Wij zijn specialist in financieringen. Daar beginnen we op maandagochtend mee, en op zondagavond denken we er nog steeds aan. En wij helpen graag met het goede verhaal. We hebben niet alleen een groot netwerk van financieringspartners en investeerders, we weten ook wat zij belangrijk vinden. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij sneller een positieve beslissing nemen. Vaak is er dan zelfs meer mogelijk dan een ondernemer had gedacht. Bijvoorbeeld door financieringen van meerdere aanbieders te combineren, te stapelen. Doorgaans krijg je dan ook de huisbankier vaak mee.

Tip

Een tip aan ondernemers is om nu al na te denken over een financiering die mogelijk volgend jaar gewenst is. Be prepared! Beter nu de tijd goed benutten vóórdat je in de knel komt. Zorg dat je flexibel bent. Dan kan je ook daadwerkelijk acteren wanneer zich bijvoorbeeld een interessante kans voordoet om je voorraad aan te vullen of uit te breiden. Wij staan voor je klaar met advies en een optimale financieringsoplossing.

Ondernemen is vooruitzien!

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl