Bedrijfsovername in de praktijk

Regiodirecteur Paul Tolboom (NLInvesteert Midden-Gelderland) over het overnemen van een bedrijf en het organiseren van een overnamefinanciering.


Hoewel door Corona de investeringsbereidheid bij ondernemers op dit moment onder druk staat, zal de markt voor bedrijfsovernames richting de toekomst groot blijven. Dit komt met name doordat veel ondernemers de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en het bedrijf willen overdragen.


Indien dat in familiekring kan is dat mooi, maar vaak lukt dat niet en wordt het bedrijf letterlijk in de etalage gezet. Dit biedt kansen voor mensen zich altijd al ondernemer hadden willen worden, maar niet de wens hebben om een bedrijf van de grond af aan op te bouwen (MBO/MBI). Daarnaast biedt dit kansen voor bedrijven die sneller willen groeien dan autonoom mogelijk is of anderszins veel toegevoegde waarde zien door een ander bedrijf over te nemen.


De vraagprijs van een bedrijf


De eerste vraag die een koper zal hebben is of de vraagprijs van het bedrijf reëel is. Uiteraard zal de verkoper dat vinden, maar is er ook een koper die dit ervoor wil betalen? Uiteindelijk is het een kwestie van onderhandelen. Voor een koper die vanuit een strategisch motief handelt (1+1=3 principe), zal de waarde veelal hoger zijn dan voor iemand die deze motieven niet heeft. Voor het bepalen van de (ver)koopprijs zijn er in de markt verschillende partijen actief die op dit gebied adviseren, waaronder gecertificeerde adviseurs (RV). 


De meest gangbare vorm van waardebepaling is de DCF methode (Discounted Cashflow Methode), waarbij toekomstige kasstromen contant gemaakt worden. Er wordt hierbij zowel naar historie als toekomst gekeken. En juist die toekomstverwachting zal voor elke koper anders zijn en daarmee onderdeel van de onderhandeling. Dit naast het feit dat de koper een uitgebreid due dilligence (boeken) onderzoek zal uitvoeren en de uitkomsten hiervan ook van invloed zijn op de prijs en het al dan niet doorgaan van de deal.


In de praktijk zal de verkoopprijs bijna altijd hoger zijn dan de intrinsieke waarde van het bedrijf en derhalve een goodwill component bevatten. Goodwill is de prijs voor de naam van het bedrijf, het klantenbestand, eventuele patenten en dergelijke. Voordat een koper met een bedrijf aan de slag gaat is het handig om vooraf te bepalen wat de financiële armslag is. Immers, je kunt wel gaan bieden en onderhandelen, maar als je het niet kunt betalen heeft dat weinig zin.


Overnamefinanciering


Indien er geen of onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn, zal er geld geleend moeten worden en moeten er financiers/investeerders worden gevonden die de overname willen financieren. Bij NLInvesteert begeleiden we ondernemers bij het organiseren van een overnamefinanciering tegen de beste voorwaarden.


Het overnemen van een bedrijf biedt kansen, maar is niet zonder risico en vergt een goede voorbereiding en analyse. Gezien de belangen en risico’s die met een bedrijfsovername samenhangen is het raadzaam om je te laten begeleiden door gespecialiseerde adviseurs.


Wij staan u graag bij in het verwezenlijken van uw ondernemersdromen. Wilt u zelf de mogelijkheden ontdekken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Paul Tolboom

Regiodirecteur NLInvesteert Midden-Gelderland

+31 6 5333 2242

ptolboom@nlinvesteert.nl


Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl