Investeren in fondsen, een interessant alternatief voor vastgoed 


Investeren in vastgoed is historisch gezien een interessante asset class om rendement op vermogen te realiseren. Naast een stabiele cashflow vanuit verhuur profiteren eigenaren van de waardestijging die vastgoed historisch gezien doormaakt. De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid maatregelen getroffen om de buy-to-let markt te ontmoedigen, zoals de zelfbewoningsplicht, verhoging van overdrachtsbelasting en wijziging van het box 3-stelsel.

NLInvesteert ziet nog steeds kansen om met vastgoedprojecten een gezond rendement te maken. Het kennen van de alternatieven en spreiding over verschillende beleggingsmogelijkheden, is echter aan te bevelen.

Aanvullend op vastgoed ​​​​​​​

Bij NLInvesteert zien we dat steeds meer beleggers en investeerders alternatieven zoeken naast het investeren in vastgoed. En die alternatieven zijn volop aanwezig. Bij NLInvesteert bieden we twee verschillende investeringsmogelijkheden met een gemiddeld jaarlijks netto rendement van boven de 8%. 

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Bedrijfsleningenfonds

Een mooi alternatief voor vastgoed is het bedrijfsleningenfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan het Nederlandse MKB. Het jaarlijkse netto rendement ligt al jaren boven de 8%. Het stabiele rendement is het resultaat van zorgvuldige risicobeoordeling en een ruime risicospreiding over diverse MKB bedrijven. 

Deelnemen aan het bedrijfsleningenfonds is mogelijk vanaf €100.000. De looptijd van het fonds bedraagt 3 + 3 jaar. In de eerste 3 jaar wordt de aflossing en rente geherinvesteerd in het fonds. In de tweede 3 jaar wordt het fonds afgebouwd door het maandelijks uitkeren van de aflossing en rente aan deelnemers. 

Anders dan bij het bezit en beheer van vastgoed, word je bij het bedrijfsleningenfonds volledig ontzorgd. NLInvesteert voert de risicobeoordeling uit en spreidt de gelden in het fonds over diverse bedrijven. 

Neem een belang in bedrijven met een EBITDA > €500.000 ​​​​​​​

Een ander interessant alternatief aanvullend op vastgoed is het verwerven van een belang in MKB bedrijven vanuit ons private equity fonds. Jaarlijks zijn er ruim 10.000 Nederlandse MKB-bedrijven met een fundingbehoefte. Voor bedrijven met een EBITDA van €500.000 a €2.000.000 is de vraag groter dan het aanbod. In dat gat in de markt springt NLInvesteert met private equity fonds NLI Capital. 

NLI Capital neemt een belang van 20% tot 60% in bedrijven met een EBITDA van €500.000 a €2.000.000. De bedrijven waarin geïnvesteerd wordt krijgen op die manier toegang tot kapitaal en investeerders hebben de kans om te participeren in goed geleide Nederlandse MKB bedrijven. 

Investeren in NLI Capital is mogelijk vanaf €100.000 (bij toetreding) en een commitment van €250.000. De investering wordt in circa 5 jaar opgevraagd bij investeerders en bij verkoop van onze bedrijven worden er uitkeringen gedaan. Het equity fonds kent een totale looptijd van 8 – 10 jaar. Het verwachte rendement per jaar bedraagt >15% na aftrek van kosten. 

Anders dan bij vastgoed investeringen genereert deelname aan NLI Capital geen voorspelbare cashflow. Je investering zit langdurig vast in de bedrijven waarin geïnvesteerd is. Het jaarlijks te verwachten rendement van >15% maakt NLI Capital een interessant alternatief voor een vastgoedbelegging. 

Het zijn onzekere tijden voor vastgoedbeleggers. Vanuit NLInvesteert bieden we diverse interessante alternatieven met een laag risicoprofiel en zeer aantrekkelijk rendement. Meer weten over de investeringsmogelijkheden? Bekijk de details van het bedrijfsleningenfonds en NLI Capital.

Niels Doorenspleet
Manager Financieringen


Sinds 2001 ben ik actief in financieringswereld. Bij de ABN AMRO was ik verantwoordelijk voor de commerciële interactie tussen individuele klanten en de betrokken bankprofessionals. In 2020 ben ik gestart bij NLInvesteert als Senior Risk Manager en momenteel ben ik actief als Manager Financieringen. Vanuit deze rol adviseer ik ondernemers over bedrijfsplannen, doelstellingen en de realisatie van zowel de plannen als doelen. Door mijn kennis en ervaring weet ik klanten doeltreffend financieel advies te geven.

Direct contact? Bel mij op op
+31 6 1047 4982 of mail naar ndoorenspleet@nlinvesteert.nl