NLI Bedrijfsleningenfonds

Investeer in de reële economie & ontvang een goed rendement

Het NLI Bedrijfsleningenfonds (Fonds) biedt je de mogelijkheid om direct te investeren in de motor van de Nederlandse economie. Door het verstrekken van financieringen aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven, wordt de regionale economie gestimuleerd en draag je bij aan werkgelegenheid en welvaart in ons land.

Rendement voor beleggers

Mensen met vermogen op de bank profiteren beperkt van rente-opbrengsten. Juist voor deze groep heeft NLInvesteert diverse fondsen opgericht waarmee we ervoor zorgen dat jouw geld niet stilstaat. Het Bedrijfsleningsfonds is hier een goed voorbeeld van. Enerzijds helpen wij MKB-ondernemers aan groeikapitaal en anderzijds zorgen wij ervoor dat investeerders kunnen profiteren van een aantrekkelijk rendement op hun beleggingen.

➔    Op basis van ons meerjarig trackrecord is een netto rendementnettorendement tussen de 7-7,5 % een reële verwachting. Beleggers bij NLInvesteert hebben historisch namelijk een gemiddeld rendement van boven de 8% gerealiseerd. Zie onze portefeuilledetails voor de actuele rendementen.

Aanvraag documentatieset

Laat hier je gegevens achter, dan sturen wij de documentatieset van het NLI Bedrijfsleningenfonds spoedig naar je toe.

Je gegevens

  • Goed rendement.
  • Ruime risicospreiding.
  • Zorgvuldige risicobeoordeling.
  • Doorlopende monitoring en informatie.
    ​​​​​​​

Het NLI bedrijfsleningenfonds III is open voor inschrijving. 


Je kunt meedoen vanaf € 100.000,-.

Het Fonds kent een looptijd van 3+3 jaar. In de eerste drie jaar van het Fonds worden aflossingen van leningen door het Fonds weer geïnvesteerd. In de volgende drie jaar wordt het Fonds in drie jaar afgebouwd door uitkering van de aflossingen aan de deelnemers van het Fonds. Renteopbrengsten worden maandelijks uitgekeerd.

Benieuwd naar onze andere fondsen? Bekijk dan onze fondsen pagina's voor de meest actuele fondsen.

Hoe gaan wij te werk bij het selecteren van aanvragen?

Investeer in de reële economie -->ontvang maandelijks een goed rendement.
Elke aanvraag tot financiering wordt zorgvuldig beoordeeld. Deze beoordeling wordt gedaan vanuit verschillende disciplines, waarbij een onafhankelijke financieringsspecialist een belangrijke rol vervult. Daarnaast is er de toetsing door de propositiecommissie. In deze commissie wordt een aanvraag nogmaals beoordeeld, onder andere vanuit het perspectief van de fondsinvesteerders. “We hebben inmiddels meer dan een half miljard aan groeikapitaal verstrekt met behulp van onze investeerders. De afschrijvingen zijn heel beperkt. Daar zijn we zuinig op”, aldus algemeen directeur Dirkjan Takke.

Grondige risicoanalyse

Een afgewogen risico-rendementsverhouding en een grondige risicoanalyse vormen de basis voor het vaststellen van de rentevergoeding, passend bij een propositie. Tijdens de risico-analyse maken we persoonijk kennis met ondernemers en de betreffende onderneming. Onze financiële specialisten gaan vervolgens aan de slag met de financiele analyse, hierbij wordt gekeken naar o.a. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Pas als alle vinkjes zijn gezet en we kunnen tot een verantwoorde financieringsconstructie komen, gaan we over tot verstrekking. 

Blijvende betrokkenheid

Door blijvend betrokken te blijven bij de ondernemers en deze te monitoren, worden de belangen van de investeerders doorlopend gewaarborgd. De doorlopende betrokkenheid bij ondernemers kenmerkt zich o.a. door minimaal 2 keer per jaar een voortgangsrapportage vanuit en gesprek met de ondernemer en bijbehorende updates aan investeerders. Mocht blijken dat een ondernemer niet aan zijn of haar betaalverplichting kan voldoen, dan wordt daar adequaat en passend bij de situatie, opvolging aan gegeven door een gespecialiseerd team. 

Welke zekerheden mag je als investeerder verwachten?
Investeren brengt ook risico’s met zich mee. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, zijn er een aantal basisprincipes die wij toepassen:
●    Indien je een belegging aangaat in het Bedrijfsleningsfonds III, investeer je altijd in een gespreide portefeuille van financieringen aan Nederlandse bedrijven. 
●    Wij verstrekken alleen financieringen aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven met een gezonde cashflow.
●    Verder worden alleen bedrijven geselecteerd die minimaal 3 jaar bestaan, die aantoonbaar winstgevend zijn én die een minimale financieringsbehoefte hebben van €250.000. 
●    Tot slot geeft de financieringsbehoefte invulling aan een groeidoelstelling van een bedrijf. De financiering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uitbreiding, export, overnames, projectfinanciering, investeringen in vastgoed voor eigen gebruik, machines, voorraden, inventaris of werkkapitaal.

“In mijn beleggingsportefeuille heb ik spreiding aangebracht, daar hoort voor mij investeren in waardevolle MKB ondernemingenMKB-ondernemingen in Nederland bij. De basis voor het aangaan van een investering wordt wat mij betreft gevormd door de business case, goede informatie, consistentie in gedrag én vertrouwen in degene aan wie je je geld toevertrouwd en de organisatie er achtererachter. Zo vind ik het fijn dat het team NLI laagdrempelig en toegankelijk is,” aldus Remco (Investeerder Bedrijfsleningenfonds).


Vragen over het Bedrijfsleningsfonds

Wat is een beleggingsfonds precies?

Via een fonds investeer je in meerdere bedrijven. Bij NLI bieden wij verschillende fondsen aan, waarbij je met een optimale spreiding, investeert in gezonde Nederlandse bedrijven.

Welke NLI fonds is geschikt voor mij?
Bij NLI heb je de keuze uit verschillende fondsen om in te investeren. Zo hebben we leningenfondsen en een participatiefonds NLI Capital. Vraag van de verschillende fondsen het informatiememorandum aan om te lezen welk fonds(en) bij jou past/passen.

Welke zekerheden worden er gesteld?
Het NLI Bedrijfsleningenfonds verstrekt financieringen met zekerheden in eerste en tweede verband en een verantwoorde risico-rendementsverhouding. De zekerheden betreffen vastgoed, andere activa en garanties vanuit het betreffende bedrijf en de ondernemer persoonlijk. Zekerheden zijn naast een gezonde kasstroom, een extra vangnet om de  terugbetaling van de lening zo goed als mogelijk te borgen. Zekerheden in eerste of tweede verband verwijzen naar de prioriteit van de zekerheden. Eersterangs zekerheden hebben voorrang op aandelenkapitaal en lening met zekerheden in tweede verband. Tweederangs zekerheden hebben voorrang op aandelenkapitaal en zijn achtergesteld aan leningen in eerste verband.

Dirkjan Takke
Algemeen Directeur

Na het behalen van mijn master in Business Economics ben ik gaan werken in de financiële wereld. Ik heb o.a. gewerkt bij KPMG en Turner. Sinds 2014 ben ik actief als medeoprichter en directeur bij NLInvesteert. Samen met mijn collega's waarborg ik de hoogst haalbare kwaliteit in onze dienstverlening aan ondernemers, investeerders en samenwerkingspartners. Met gedrevenheid en professioneel plezier maken wij onze beloftes waar, iedere dag weer. Niet voor niets is NLinvesteert de nummer 1 in cofinanciering.