NLI Bedrijfsleningenfonds

Open voor inschrijving

Investeer in de reële economie & ontvang een goed rendement

Het NLI Bedrijfsleningenfonds (Fonds) biedt u de mogelijkheid om direct te investeren in de motor van de Nederlandse economie. Door het verstrekken van financieringen aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven, wordt de regionale economie gestimuleerd en draagt u bij aan werkgelegenheid en welvaart in ons land.

Op basis van ons meerjarig trackrecord is een netto rendement tussen de 7-7,5 % een reële verwachting. Beleggers bij NLInvesteert hebben historisch (per juli 2021) namelijk een gemiddeld nettorendement van boven de 8% gerealiseerd. Van alle private investeerders heeft 98% een positief rendement behaald. 

Distributie Gerealiseerd Rendement


Het Fonds is open voor inschrijving

U kunt meedoen vanaf EUR 100.000,00.

Het Fonds kent een looptijd van 3+3 jaar. Gedurende de eerste drie jaar van het Fonds worden aflossingen van leningen door het Fonds weer geïnvesteerd. Na drie jaar wordt het Fonds in drie jaar afgebouwd door uitkering van de aflossingen aan de participanten van het Fonds. Renteopbrengsten worden maandelijks uitgekeerd.

Aanvraag documentatieset

Laat hier uw gegevens achter, dan sturen wij de documentatieset van het NLI Bedrijfsleningenfonds I spoedig naar u toe.

Uw gegevens

  • Goed rendement.
  • Ruime risicospreiding.
  • Zorgvuldige risicobeoordeling.
  • Doorlopende monitoring en informatie.

Focus Fonds

Het Bedrijfsleningenfonds richt zich op financieringen aan ondernemingen met een gezonde cashflow en zekerheden in eerste en tweede verband.

Iedere aanvraag wordt getoetst op basis van de NLI-score

De proposities worden aangeboden op basis van een zorgvuldige risicoanalyse en een afgewogen risico rendementsverhouding, middels de NLI score. De score is bepalend bij de vaststelling van de rente van de leningen aan de ondernemers. Door blijvende betrokkenheid, monitoring en begeleiding van de ondernemers na financiering wordt doorlopend de belangen van de investeerders geborgd.

Voorwaarden

Bedrijven die worden gefinancierd bestaan minimaal 3 jaar, zijn winstgevend en hebben een minimale financieringsbehoefte van EUR 250.000,00. De financieringsbehoefte geeft invulling aan een groeidoelstelling en wordt bijvoorbeeld aangewend voor uitbreiding, export, overnames, projectfinanciering, investeringen in vastgoed voor eigen gebruik, machines, voorraden, inventaris of werkkapitaal.

Wilt u meer informatie?

Laat uw gegevens hier achter en ontvang de documentatieset. 

Aanvraag documentatieset

Laat hier uw gegevens achter, dan sturen wij de documentatieset van het NLI Bedrijfsleningenfonds I spoedig naar u toe.

Uw gegevens

Of neem direct contact op met Marianne Reintjes, Peter Strabbing of DirkJan Takke
Marianne Reintjes
06-23 673 761
Peter Strabbing
06-23 618 412 
DirkJan Takke
06-51 68 13 02