Centre of Excellence (CoE)

Kennisontwikkeling en innovatie


Het Centre of Excellence (CoE) is een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie voor nieuwe media en (informatie)technologie. Haar doel is om een verbindende en regisserende rol te spelen in het versterken van de regionale kennisinfrastructuur, waarbij het economische groeipotentieel van de arbeidsmarkt wordt benut en bevorderd. Zodoende wordt product- en dienstontwikkeling door MKB bedrijven zonder eigen R&D capaciteit gestimuleerd en wordt behoud en groei van werkgelegenheid gerealiseerd.