NLInvesteert maakt uw
organisatie en plannen

fit voor financiering

Bel mij terug

Laat hier je gegevens achter en één van de deskundigen van NLInvesteert belt je dezelfde werkdag nog terug.

Je gegevens

De financierbaarheid van uw bedrijf

Het aantrekken van kapitaal is een kunst


Alles draait om de financierbaarheid van uw bedrijf. In nauwe samenwerking met u als ondernemer en sleutelspelers in uw team, maken wij daarom uw organisatie en plannen fit voor financiering. Bijbehorende trajecten kennen een doorlooptijd van 4-8 weken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze dienstverlening in cocreatie.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Businessplan


In nauwe samenwerking met u schrijven wij het business plan dat uw financieringsvraag maximaal ondersteunt. Inhoudelijk gedegen, goed gestructureerd en aantrekkelijk om te zien. Sleutelelementen zijn:

 • duidelijke visie op de toekomst,
 • kerncompetenties van het bedrijf scherp gepresenteerd,
 • markt (inclusief concurrentie) en haar ontwikkelingen inzichtelijk,
 • begrip van de belangrijkste uitdagingen en de meest waarschijnlijke obstakels, 
 • stappenplan voor de uitvoering,
 • financieringsplan met onderliggende begrotingen.

Resultaat

Het business plan stelt u in staat financiers en andere stakeholders op onderbouwde wijze uit te leggen wat de waarde is van uw bedrijf en uw plannen voor de toekomst.

Strategie in vier weken


Gedurende een intensief en compact traject leggen we focus op de toekomst en formuleren cq. herijken we de strategie van uw organisatie. Middels een 4-tal intensieve werksessies, met goede voorbereiding en uitwerking, worden de volgende vragen beantwoord:

 • Trendanalyse: wat gebeurt er in de markt en welke impact hebben deze trends en ontwikkelingen op uw organisatie?
 • Scenario’s: hoe ziet de toekomst er uit? En als die onzeker is, met welke mogelijke toekomsten moet u dan rekening houden?
 • Strategische opties: welke richting moet u organisatie op? Welke keuzes moeten er worden gemaakt, gegeven de scenario's? Wat zijn uw opties en welke minnen en plussen horen daar bij? 
 • Richting: welke besluiten moeten er worden genomen en wat betekenen die, wat zijn de consequenties? Uitwerking in: missie en visie, positionering, klantgroepen, productaanbod/dienstverlening, organisatie en financiën.
 • Actieplan: hoe gaan u en uw team de plannen waarmaken? wie zijn daar voor nodig? wat moet er wanneer gedaan worden?

Resultaat

Met de geformuleerde strategie heeft u richting voor de toekomst. En kunt u focus leggen op de uitvoering en het waarmaken van de strategie. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil. Wendbaarheid is cruciaal. Daarom werken we ook met scenario's en is het belangrijk uw strategie kortcyclisch weer te toetsen aan de prakijk.?

Grip op de portemonnee


Met liquiditeit staat of valt de continuïteit en de (groei)mogelijkheden van uw organisatie. Bij bijvoorbeeld investeringen, een teruglopende of juist groeiende orderportefeuille, afhankelijkheid van uw financier; wordt uw bewegingsvrijheid bepaalt door de liquiditeit. Met "grip op de portemonnee" helpen wij u beter en continue inzicht te krijgen in de geldstromen van uw bedrijf en
daar actief op te sturen.


Resultaat

Met deze module krijgt u inzicht in uw eigen liquiditeitspositie, nu en in de toekomst. Daarnaast
wordt u duidelijk hoe u uw liquiditeiten kunt beïnvloeden en wat daar voor nodig is.

Sturen op waarde


Met "Sturen op waarde" wordt duidelijk waar u op moet sturen om uw organisatie optimaal te laten
presteren. En ook hoe u dat kunt doen. U legt de basis voor een actueel beeld van de belangrijkste
prestatie-indicatoren van uw organisatie en we bespreken de mogelijkheden om deze te
beïnvloeden. Actief prestatiemanagement is een voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering.


Resultaat

Inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren en hoe u deze kunt beïnvloeden. Daarnaast maken
we een schets van de benodigde managementinformatie (inhoud, frequentie en hoe deze tot stand
kan komen) die nodig is om slagvaardig beslissingen te nemen.