NLInvesteert maakt jouw
organisatie en plannen

fit voor financiering

Bel mij terug

Laat hier je gegevens achter en één van de deskundigen van NLInvesteert belt je dezelfde werkdag nog terug.

Je gegevens

De financierbaarheid van jouw bedrijf

Het aantrekken van kapitaal is een kunst


Alles draait om de financierbaarheid van jouw bedrijf. In nauwe samenwerking met jou als ondernemer en de sleutelspelers in jouw team, maken wij daarom jouw organisatie en plannen fit voor financiering. Bijbehorende trajecten kennen een doorlooptijd van 4-8 weken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van onze dienstverlening in cocreatie.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Businessplan


In nauwe samenwerking schrijven wij het business plan dat jouw financieringsvraag maximaal ondersteunt. Inhoudelijk gedegen, goed gestructureerd en aantrekkelijk om te zien. Sleutelelementen zijn:

 • Duidelijke visie op de toekomst;
 • Kerncompetenties van het bedrijf scherp gepresenteerd;
 • Markt (inclusief concurrentie) en haar ontwikkelingen inzichtelijk;
 • Begrip van de belangrijkste uitdagingen en de meest waarschijnlijke obstakels; 
 • Stappenplan voor de uitvoering;
 • Financieringsplan met onderliggende begrotingen.

Resultaat

Het business plan stelt je in staat financiers en andere stakeholders op onderbouwde wijze uit te leggen wat de waarde is van jouw bedrijf en plannen voor de toekomst.

Strategie in vier weken


Gedurende een intensief en compact traject leggen we focus op de toekomst en formuleren cq. herijken we de strategie van jouw organisatie. Middels een viertal intensieve werksessies, met goede voorbereiding en uitwerking, worden de volgende vragen beantwoord:

 • Trendanalyse: Wat gebeurt er in de markt en welke impact hebben deze trends en ontwikkelingen op jouw organisatie?
 • Scenario’s: Hoe ziet de toekomst er uit? En als die onzeker is, met welke mogelijke toekomst moet je dan rekening houden?
 • Strategische opties: Welke richting moet jouw organisatie op? Welke keuzes moeten er worden gemaakt, gegeven de scenario's? Wat zijn jouw opties en welke minnen en plussen horen daar bij? 
 • Richting: Welke besluiten moeten er worden genomen en wat betekenen die, wat zijn de consequenties? Uitwerking in: missie en visie, positionering, klantgroepen, productaanbod/dienstverlening, organisatie en financiën.
 • Actieplan: Hoe ga jij met jouw team de plannen waarmaken? Wie zijn daar voor nodig? Wat moet er wanneer gedaan worden?

Resultaat

Met de geformuleerde strategie heb je richting voor de toekomst. Je kunt focus leggen op de uitvoering en het waarmaken van de strategie. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil. Wendbaarheid is cruciaal. Daarom werken we ook met scenario's en daarom is het belangrijk jouw strategie kortcyclisch weer te toetsen aan de prakijk.

Grip op de portemonnee


Liquiditeit staat of valt met de continuïteit en de (groei)mogelijkheden van jouw organisatie. Bij bijvoorbeeld investeringen, een teruglopende of juist groeiende orderportefeuille, afhankelijkheid van jouw financier, wordt jouw bewegingsvrijheid bepaalt door de liquiditeit. Met "grip op de portemonnee" helpen wij jou beter en continu inzicht te krijgen in de geldstromen van jouw bedrijf zodat jij daar actief op kan sturen.


Resultaat

Met deze module krijg jij inzicht in jouw eigen liquiditeitspositie, nu en in de toekomst. Daarnaast
wordt duidelijk hoe je jouw liquiditeiten kunt beïnvloeden en wat daarvoor nodig is.

Sturen op waarde


Met "Sturen op waarde" wordt duidelijk waar je op moet sturen om jouw organisatie optimaal te laten
presteren. En ook hoe je dat kunt doen. Je legt de basis voor een actueel beeld van de belangrijkste
prestatie-indicatoren van jouw organisatie en we bespreken de mogelijkheden om deze te
beïnvloeden. Actief prestatiemanagement is een voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering.


Resultaat

Inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren en hoe je deze kunt beïnvloeden. Daarnaast maken
we een schets van de benodigde managementinformatie (inhoud, frequentie en hoe deze tot stand
kan komen) die nodig is om slagvaardig beslissingen te nemen.