Spack Beheer B.V.

Herfinanciering werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort                                                                              

Kredietnemer:

Spack Beheer B.V.,Spack B.V.,Spack Trading B.V., Spack International Inc.

Doel:

Herfinanciering en financiering werkkapitaal

Ondernemer:

Olaf Spaargaren (1962)

Financieringsbehoefte:

EUR 9.250.000,= waarvan EUR 2.800.000,= via platform NLInvesteert

Cofinanciers:

Coface EUR 4.000.000,=, Eigen Inbreng EUR 1.250.000,=, NLI Bedrijfsleningenfonds I, II en III gezamenlijk EUR 1.000.000,=, Informals EUR 200.000,=.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Vergoeding:

10% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De eerste 12 maanden wordt er niet afgelost. Daarna bedraagt de aflossing  EUR 33.333,33 per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden door middel van herfinanciering.

Zekerheden:

Eerste pandrecht op voorraden en inventaris. Hoofdelijke aansprakelijkheid van Dutch Green Coconut Company B.V. 3 separate borgstellingen van de aandeelhouders, opgeteld EUR 500.000,=.

Waar investeert u in?

Spack is een familiebedrijf, opgericht in 1977. Het bedrijf begon als kleine handelsonderneming in conventionele plantaardige oliën en heeft zich ontwikkeld tot een producent van hoogwaardige plantaardige oliën en vetten. Men is gevestigd in Nieuwe Tonge (gemeente Goeree-Overflakkee). Op deze locatie beschikt Spack over een moderne perserij, uitgebreide opslagfaciliteiten en efficiënte afvulinstallaties.

De financiële performance van de groep is goed. In 2021 en 2022 is er sprake geweest van enkele incidenten waardoor de exploitatie negatief is beïnvloed. Vanaf 2023 is de exploitatie weer terug op het gewenste niveau. De financieringslasten kunnen vanuit de kasstroom worden voldaan.

De bestaande financieringen van Spack worden geherfinancierd door een combinatie van Coface en investeerders van NLInvesteert. Coface legt een kredietlijn uit van EUR 7.500.000,= op de vorderingen, waar bij aanvang EUR 4.000.000,= van wordt gebruikt. NLInvesteert is gevraagd met name financiering van de voorraden te organiseren. Een courante voorraad die voornamelijk bestaat uit eetbare oliën.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een lening van EUR 2.800.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 10% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op voorraden en inventaris gevestigd en een tweede pandrecht op de vorderingen (best effort). Daarnaast  geven de aandeelhouders drie separate borgstellingen af met een gezamenlijke waarde van EUR 500.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt circa EUR 4.400.000,= (bij uitwinning te delen met de NLI fondsen en informals). De dekkingsgraad is hiermee berekend op 110%. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.