MMC Investment B.V.

Financiering werkkapitaal i.v.m. groei onderneming. Dekking o.b.v. eersterangs zekerheden.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

MMC Investment B.V., SST Benelux B.V., Montage Garant Installatieservice B.V., Vloerverwarming Service Benelux B.V.,
Cronatherm GmbH, Q-clip B.V., Fhics IT B.V. en Vloerverwarming online B.V.

Doel:

Werkkapitaalfinanciering t.b.v. groei onderneming en herfinanciering 

Ondernemer:

De heer Milenko Michiels (14-01-1968)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.400.000,=, waarvan EUR 900.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

ABC Finance (operational lease) en NLI Bedrijfsleningen Fonds II en III

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 25.000,= per maand vanaf 1 januari 2025. Het restant zal op eindatum worden afgelost

Zekerheden:

Verpanding inventaris, voorraad en debiteuren, gesecureerde borgstelling van de personal holding groot EUR 100.000,= en een borgstelling van EUR 180.000,= van de ondernemer in privé.

Waar investeert u in?

MMC Investment B.V. (hierna: MMC) is met diverse werkmaatschappijen gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verkoop en installatie van vloerverwarmings- en koelsystemen. De kracht van MMC is dat zij alle disciplines in de Supply Chain van het ontwikkelen, produceren, installeren tot verkopen in afzonderlijke entiteiten in huis heeft. MMC levert complete en energie-efficiënte (onder)vloerverwarmings- en koelsystemen en onderscheidt zich door haar scherpe prijzen, hoogwaardige producten, uitgebreid assortiment, toewijding aan innovatie en flexibiliteit in dienstverlening. Zij heeft een prominente positie in de markt. 

In verband met groei van de onderneming is er een aanvullende behoefte aan werkkapitaal ontstaan. Gecombineerd met het herfinancieren van het rekening-courant krediet van de huisbank leidt dit tot een financieringsbehoefte van EUR 1.400.000,=. De gebudgetteerde EBITDA is vanaf 2025 toereikend om de verplichtingen uit de reguliere kasstroom te kunnen voldoen. 

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform een lening van EUR 900.000,= te verstrekken. De rentevergoeding bedraagt 8,2% per jaar. De looptijd bedraagt 36 maanden. Ten behoeve van de investeerders en de NLInvesteert fondsen worden diverse zekerheden gevestigd, waaronder verpanding van de activa en een gesecureerde borgstelling door de holding. De ondernemer committeert zich privé door een borgstelling van EUR 100.000,= af te geven. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.457.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.