Lijfering Holding B.V.

Herfinanciering vendorloan en extra werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Lijfering Holding B.V., Lijfering Slijterijen B.V., Lijfering Dranken B.V., Bier Import Nederland B.V., Drankengroothandel Scheerder B.V., Horeca Midden Nederland B.V.

Doel:

Herfinanciering vendorloan en extra werkkapitaal

Ondernemers:

Rogier de Bruin (1974)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,= waarvan EUR 1.500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Boozt24, NLI Bedrijfsleningenfonds II en III

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 41.666,67 per maand, restant op einddatum.

Zekerheden:

Cashflowgarantie Jongens Beheer II B.V., eerste pandrecht op voorraden en inventaris.

 

Waar investeert u in? 

Lijfering Drankengroothandel heeft medio 2023 Drankengroothandel Scheerder overgenomen voor EUR 7.500.000,= cash & debt free. Rationale achter de aankoop was het uitbreiden van het marktgebied en het creëren van schaalvoordelen na overname. Overnamedatum vond met terugwerkende kracht plaats op 1 januari 2023 en is destijds gefinancierd door een combinatie van het toetreden van een strategisch en financieel sterke minderheidsaandeelhouder, vendor loan (Scheerder) en financiële support van belangrijke leveranciers.  

 

De gelegenheid doet zich nu voor om de vendor loan van EUR 4.000.000,= tegen een korting van 50% uit te nemen. Daarnaast is er sprake van een additionele werkkapitaalbehoefte van EUR 500.000,= waarmee de totale financieringsbehoefte uitkomt op EUR 2.500.000,=. 

 

Onderdeel van deze transactie is een additionele inbreng van kapitaal van EUR 1.200.000,= door de bestaande aandeelhouders.

 

Vanwege de verlieslatende exploitatie van Lijfering van de laatste jaren rust deze aanvraag voornamelijk op basis van het comfort dat de minderheidsaandeelhouder Jongens Beheer II B.V. afgeeft in de vorm van een 100% gedekte cashflow garantie gedurende de gehele looptijd van deze financiering. De materialiteit en kwaliteit van deze cashflow garantie is uitvoerig door NLInvesteert beoordeeld en biedt voldoende comfort. Hiermee betreft dit feitelijk een 100% gedekte financiering.  

 

Jongens Beheer II B.V. heeft haar belang in Drankengroothandel Lijfering vergroot via haar deelneming VHC Jongens B.V. Horeca groothandel VHC Jongens B.V. biedt aan haar afnemers in de horeca levensmiddelen aan, maar heeft zelf minder focus op dranken. De strategische samenwerking tussen Lijfering en VHC Jongens biedt derhalve over en weer commerciële kansen. 

 

Op basis van de financials van de onderneming komt de risicoscore uit op aanzienlijk risico. Echter, gezien bovengenoemde garantie in combinatie met de  betrokkenheid van de nieuwe minderheidsaandeelhouder kan er passend worden gefinancierd. De risicoscore komt hiermee op een gemiddeld kredietrisico. De projectscore is tevens gemiddeld.

 

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 2.500.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,25% per jaar. Door de afgegeven cashflow garantie betreft dit een 100% gedekte financiering.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.