Johnathan Kelly

Aankoop en transformatie residentieel vastgoed en herfinanciering. Eerste hypotheek.

1. In het kort 

Kredietnemer:

De heer Johnathan Kelly

Doel:

Aankoop en transformatie residentieel vastgoed en herfinanciering. Eerste hypotheek.

Ondernemer:

Johnathan Kelly (1983)

Financieringsbehoefte:

EUR 4.500.000,=, waarvan EUR 3.750.000,= via het platform van NLInvesteert in 2 tranches:

  • Tranche 1 EUR 2.550.000,= voor aankoop en verbouwing vastgoed.
  • Tranche 2 EUR 1.200.000,= voor herfinanciering bestaande leningen op een later tijdstip.
Cofinanciers:

RNHB, Domivest, Finker Finance (reeds bestaande cofinanciers) en NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding

9,45% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

18 maanden

Aflossingsschema:

Na 6 maanden mag er boetevrij worden afgelost. Aflossing vindt plaats uit verkoop appartementen, naar rato te verdelen over de te verstrekken leningen: 

  • 1e jaar: EUR 1.814.000,= (70% wordt aangewend voor aflossing lening tranche I)
  • 2e jaar: EUR 2.186.000,= (70% wordt aangewend voor aflossing lening tranche I) 
Zekerheden:

Eerste recht van hypotheek en hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer

Wat vindt NLInvesteert?

Johnathan Kelly is een ondernemer met passie voor muziek en vastgoed. Via zijn eigen onderneming Artsounds B.V. produceert hij geluidsopnames welke hij via Sony Music distribueert en ten gelde maakt. De door hem geproduceerde geluidsopnames worden veelal gebruikt (onder licentie) op diverse social media kanalen (zoals TikTok) alsmede in video games (Fortnite).

Sinds 2020 is in privé een vastgoedportefeuille opgebouwd. Ondernemer richt zich voornamelijk op het aankopen en transformeren van residentieel vastgoed en voegt nu een tweetal objecten aan de portefeuille toe. Tezamen met het herfinancieren van bestaande leningen leidt dit tot een totale financieringsbehoefte van EUR 4.500.000,=.

Hiervan wordt EUR 500.000,= door de ondernemer zelf ingebracht en draagt het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I EUR 250.000,= bij. Aanvullend wordt investeerders de mogelijkheid geboden om in twee tranches een hypothecaire lening te verstrekken. De eerste tranche betreft een lening van EUR 2.800.000,= (waarvan EUR 2.550.000,= via het platform van NLInvesteert) en is bedoeld voor aankoop en verbouwing. Hiervan is per 25-5-2023 al EUR 1.090.000,= door investeerders via NLInvesteert gecommitteerd. Deze lening kent een looptijd van 18 maanden. De rentevergoeding bedraagt 9,45% per jaar.

Later zal tranche II ter hoogte van EUR 1.200.000,= als investeringskans worden aangeboden. Deze lening zal bestemd zijn voor het herfinancieren van bestaande leningen. 

Aflossing vindt plaats uit verkoop van appartementen en wordt naar rato verdeeld over beide leningen. In 2023 bedraagt de aflossing EUR 1.814.000,= en in 2024 wordt er EUR 2.186.000,= afgelost. Ten behoeve van de investeerders en het NLI VGFF I wordt eerste hypotheek op de panden gevestigd. Daarnaast is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. De uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van tranche I bedraagt EUR 2.393.000,= (85%).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.