Dutch Crane Support B.V.

Aankoop bedrijfspand en herfinanciering

In het kort

Kredietnemer:

Dutch Crane Support B.V.

Doel:

Aankoop bedrijfspand en herfinanciering

Ondernemer:

R.P. de Boer

Financieringsbehoefte:

EUR 540.000,= waarvan EUR 240.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

SNS Bank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

53 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten in januari 2023, en bedragen 50.000,= per jaar

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het bedrijfspand, eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen, gesecureerde borgstelling ondernemer ad EUR 40.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Dutch Crane Support B.V. heeft zich gespecialiseerd in service en onderhoud aan kranen van iedere omvang en moeilijkheid. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren goede resultaten laten zien. Uitzondering was het jaar 2019, waarin als gevolg van een uitspraak van de rechter omtrent stikstof uitstoot, de bouw voor een groot deel stil kwam te liggen. Dit trof een aantal grote klanten van de onderneming. Sindsdien is herstel zichtbaar en heeft de ondernemer meer spreiding aangebracht in zijn klantenportefeuille. Er is ruim voldoende werk, meer dan het bedrijf met de huidige bezetting aankan.

De ondernemer krijgt nu de kans om het pand dat nu wordt gehuurd aan te kopen. Met de aankoop vervallen de huurlasten hetgeen een verbetering van het resultaat met zich meebrengt. SNS Bank treedt op als co-financier. Zij vestigt alleen een eerste hypotheek, zodat de overige activa (na het uitnemen van ING Bank) vrij blijven ten behoeve van de investeerders. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 167.000,=.

De verplichtingen uit hoofde van de aan te trekken financieringen kunnen goed worden opgebracht uit de exploitatie. Naar mening van NLInvesteert geeft voorliggend financieringsverzoek voor investeerders een goede mogelijkheid met een goede verhouding tussen risico en rendement.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.