Financiering ter overbrugging van Corona.

Impactanalyse, geactualiseerde liquiditeitsbegroting en financieringsmogelijkheden.

Coronavirus en additionele financiering


De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot en lijkt de komende weken nog groter te worden. Mogelijk wordt uw bedrijf ook getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. Uw vaste kosten lopen door, terwijl verkopen mogelijk worden uitgesteld of helemaal worden geannuleerd. Ook kan het Coronavirus impact hebben op uw leveranciers, waardoor u vertraging oploopt in uw planning en orders niet of pas later kan uitleveren. En mogelijk wordt uw eigen productiecapaciteit geraakt door medewerkers die ziek zijn of thuis moeten blijven. Dit zijn allemaal omstandigheden die uiteindelijk impact hebben op uw liquiditeit.

Rekeninghoudend met verschillende scenario’s zien we dat bedrijven die economisch geraakt worden door het Coronavirus, een additionele financieringsbehoefte identificeren voor een periode vanaf drie maanden.

Wilt u anticiperen op de uitbraak van het Coronavirus en uw liquiditeitspositie verruimen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Financiering ter overbrugging Corona


Als NLInvesteert zijn we door de overheid geaccrediteerd voor de verstrekking van een lening aan ondernemers, met staatsgarantie. Dit is de zogenaamde Borgstellingsregeling Midden en Kleinbedrijf-Corona (BMKB-C).

Bent u een ondernemer met problemen door de coronacrisis, dan kunt u bij ons terecht voor een BMKB-C lening. Wij zijn door de rijksoverheid goedgekeurd om deze overbruggingsfinanciering te verstrekken. De overheid staat daarbij borg voor 75% van de financiering.

Overige maatregelen


Naast een financiering ter overbrugging van Corona zijn er meerdere maatregelen die u kunt nemen. Bijvoorbeeld:

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen met deze nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid over de NOW als vervanger van de eerdere regeling “werktijdverkorting”;

  • Uitstel betaling belasting. De overheid heeft aangegeven dat ondernemers uitstel van belastingbetaling kunnen aanvragen. Hiervoor dient u schriftelijk aan te tonen dat uw onderneming in de problemen is gekomen door het Coronavirus. U hoeft in een dergelijke situatie voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen.

Anticiperen op Corona


Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de impact van Corona op uw bedrijf. Zodat u tijdig kunt anticiperen op de mogelijke gevolgen. Doe de impactscan en wij nemen contact met u op. U kunt ons ook bereiken op 085-4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl.