Veranderingen in het financieringslandschap

“Wat als de consument na de vakantieperiode toch de hand op de knip gaat houden?”


Nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt, de inflatie behoorlijk drukt op de bestedingsruimte van de consumenten en een rentestijging op de kapitaalmarkt duidelijk effect heeft op de hypotheekrente, is het aan te bevelen de eerder opgestelde prognoses nog eens goed onder de loep te nemen. Wat als de consument na de vakantieperiode toch de hand op de knip gaat houden? Wat als de leencapaciteit zodanig afneemt dat minder woningen worden verkocht en wat als verbeteringen aan of rondom de woning worden uitgesteld? Wat blijf je vooral wel doen en wat kan je eventueel op de lange baan schuiven? Welke impact kan een dergelijke situatie op jouw onderneming hebben?

De sectoren verbonden aan de woningmarkt hebben tot nu toe nog kunnen profteren van de kooplust van de consument. De detailhandel heeft in april 8,1 procent meer omgezet dan in april 2021, meldt het CBS. De online omzet was in april daarentegen 19,1 procent lager dan in april 2021. Vooral de omzet van consumentenelektronica en overige non-foodartikelen lag in april 2022 lager dan een jaar eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in mei 8,8 procent duurder dan in 2021. Denk daarbij aan verhoogde energielasten, brandstofprijzen en verhoogde prijzen van voedingsmiddelen. De vraag is wat de verwachtingen zijn voor de nabije toekomst en wat dit betekent voor jouw bedrijfsvoering.

Ook de financieringsmarkt is behoorlijk aan verandering onderhevig, nu de rente voor het aangaan van schulden verhoogd is en de banken de vooruitzichten voor enkele sectoren bijstellen. Bij een rentestijging worden bedrijven snel geraakt door de korte rentevaste periode van hun kredieten en nemen de rentelasten behoorlijk toe. In de afgelopen jaren is overigens juist door de lage rente en het gunstige economische klimaat de kans op wanbetaling van schulden voor de banken afgenomen. De lage rente heeft echter ook gezorgd voor minder rente-inkomsten, waar de banken sterk afhankelijk van zijn, en dit drukt op de winstgevendheid. Merkbaar is dat traditionele financiers minder bereid zijn de investeringen die ondernemers nog voor ogen hebben volledig in te vullen.

In de praktijk blijkt dit echt best moeilijk te zijn. Duidelijk is geworden dat ondernemers nu naast alternatieve financiers ook investeerders benaderen om deze investeringen toch te kunnen doen. Ik kom in de praktijk diverse financieringsvraagstukken tegen, waarbij de mix van een (bestaande) bancaire financiering, een lening van aandeelhouders of investeerders en een funding van een alternatieve geldverstrekker steeds vaker de norm is om een kredietaanvraag in te kunnen vullen.

Ook zie ik bewegingen van buitenlandse hypotheekbanken op de Nederlandse vastgoedmarkt, aangevuld met leningen verkregen via crowdlending of informal investors, tegen hogere rentevergoedingen, maar met beperkte zekerheden. De financieringsmarkt is al jaren volop in beweging.

Heb je investeringsplannen of financieringsvraagstukken en wil je die eens tegen het licht houden? Praat dan met je accountant, bedrijfs- of erkend financieringsadviseur. Die weten welke afwegingen je kunt maken, kunnen je helpen scenario’s te schetsen en de haalbaarheid van de benodigde financiering te toetsen. Niet wachten, maar doen!

Natale Valente is werkzaam als regiodirecteur voor NLInvesteert. Als ‘financieringsregisseur’ mobiliseert hij (groei-)kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Dit doet hij door ondernemers met financieringsvragen te verbinden met publieke en private investeerders.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl