Ebury & NLInvesteert: Groeien door 300.000 Euro handelsfinanciering 


Meer werkkapitaal om meer inkopen te financieren en sneller te groeien - dit bleek de juiste uitkomst voor een Nederlandse importeur van meubels uit Indonesië. Ebury en NLInvesteert stelden een handelsfinanciering beschikbaar van €300.000 om deze groei te financieren. 

Inkopen in Indonesië

De omzet van deze meubelimporteur is in de corona-periode sterk gegroeid door de grote vraag naar meubels. Doordat zijn leveranciers in Indonesië zitten, moet het bedrijf zijn inkopen voorfinancieren. Vanwege de snelle groei ontstond de behoefte het werkkapitaal uit te breiden om meer inkopen te kunnen doen.

Extra werkkapitaal

Ebury ondersteunt het bedrijf door de inkopen in Indonesië voor te financieren met een kredietlijn zonder verpanding (Handelsfinanciering). Een groot voordeel is niet alleen dat het bedrijf beschikt over extra werkkapitaal, maar ook deze vorm van financiering niet botst met eventuele andere (bancaire) financieringen. Als het bedrijf de handelsfinanciering niet nodig heeft, dan kunnen zij de financiering kosteloos achter de hand houden. 

Valutarisico

Naast de financiering heeft Ebury ook een deel van het valutarisico afgedekt voor het bedrijf. Een deel van de valutatransacties wordt via een Window Forward afgedekt tegen een vaste koers, waardoor de marges van het bedrijf voor het komende jaar grotendeels zijn beschermd.

“Bij Ebury vinden wij het belangrijk dat onze handelsfinanciering flexibel is en niet conflicteert met andere financieringen. Door een passende risicostrategie op te stellen, beschermen wij onze klanten tegen valutaschommelingen en wordt de groei op een stabiele manier voortgezet”.  Sonny Berghuis  · Head of Partnership Sales, Ebury

Over NLInvesteert

NLInvesteert organiseert zakelijke financieringen in Nederland en had het bedrijf al eerder begeleid bij het financieren van de aankoop van een eigen pand. Door de snelle groei wist het bedrijf NLInvesteert opnieuw te vinden en is er gekeken naar een passende financieringsvorm. Door het goede contact met Ebury kon er snel geschakeld worden. Al kort na het aanleveren van de juiste documentatie is er aan de financieringsaanvraag voldaan.

Over Ebury

Ebury biedt financiële diensten voor bedrijven op het gebied van internationale betalingen en handelsfinanciering. Door de relatie tussen NLInvesteert en Ebury was er snel contact over de financieringsaanvraag. Net zoals bij deze meubelimporteur, helpt Ebury bedrijven die internationaal opereren met het afdekken van hun valutarisico en financiering.

Contact
Ook interesse in financiering voor uw bedrijf? Bel ons op 085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl.


Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl