NLInvesteert biedt diversificatie voor de traditionele beleggingsportefeuille

98% van de investeerders van NLInvesteert behaalt een positief rendement. Gemiddeld ligt het netto rendement ruim boven de 8%.


Door de huidige lage (negatieve) rentestand op de geld- en kapitaalmarkt is er een “search for yield” ontstaan. Eén van de mogelijkheden om zowel een diversificatie van het vermogen als een toevoeging op het rendement te bereiken is beleggen in ondernemersfinancieringen.


NLInvesteert biedt private investeerders sinds 2015 de mogelijkheid om in financieringen van Nederlandse bedrijven te investeren. Investeringsmogelijkheden die een bijdrage leveren aan het Nederlandse bedrijfsleven in de reële economie.

De proposities worden aangeboden op basis van een zorgvuldige risico-analyse en een afgewogen risico-rendementsverhouding, middels de NLI score. Door blijvende betrokkenheid, monitoring en begeleiding van de ondernemers na financiering borgen wij doorlopend de belangen van onze investeerders.


De terugtrekkende beweging van de grootbanken om leningen aan Nederlandse ondernemers te verstrekken geeft een extra impuls aan de mogelijkheden.


Analyse portefeuille NLInvesteert per 31-12-2020


Uit data-analyse van de portefeuille van onze private investeerders over de periode 2016-2020 blijkt dat 98% van de investeerders een positief rendement heeft behaald. Deze portefeuille bestaat uit bedrijfs- en vastgoedleningen. De portefeuille laat per 31-12-2020 een nettorendement van 8,9% zien. Dit rendement, na kosten en afboekingen, is berekend conform de AFM richtlijnen. In de onderstaande grafieken een weergave van alle investeerders en hun portefeuillerendementen (1) en de opbouw van het netto rendement van alle investeringen via NLInvesteert (2) per 31-12-2020.Grafiek 1: investeerders en hun rendement


Grafiek 2: van bruto naar netto rendement

        

Toelichting op grafieken


  • 75% van de investeerders / beleggers bij NLInvesteert behalen een rendement van 8% of meer;

  • Slechts 2% heeft een negatief rendement gerealiseerd. Bij de betreffende investeerders is er over het algemeen sprake van een beperkte spreiding (<10 proposities in portefeuille) en/of een onevenwichtige spreiding;

  • Hetzelfde geldt voor de investeerders met een rendement van boven de 10%, ook daar is er sprake van een beperkte spreiding;

  • Het netto rendement voor de actieve investeerders / beleggers van NLInvesteert ligt netto op ruim 8,0%;

  • Dit is opgebouwd vanuit het bruto rendement van 10,3% minus de kosten en afboekingen (samen 1,4%);

  • De gemiddelde default bedraagt 0,65%.

Bent u op zoek naar:

  • investeringsmogelijkheden in Nederlandse bedrijven met een verantwoorde risico-rendementsverhouding?

  • een mogelijkheid om bij te dragen aan de Nederlandse reële economie middels cash flow gedreven investeringen? 

  • een spreiding van uw vermogen in alternatieve verantwoorde investeringen met een sterke risicobeoordeling?  

  • alternatieve investeringsmogelijkheden voor uw liquiditeiten en beursgenoteerde beleggingen? 


De private investeringen van NLInvesteert behoren in de strategische asset-allocatie onder alternatieve en niet-genoteerde (illiquide) beleggingen en bieden de mogelijkheid om waarde toe te voegen aan uw vermogen. Wij adviseren u hierin te investeren met een goede spreiding over 10-20 proposities. Volledig ontzorgt worden? Optimale spreiding realiseert u via onze fondsen.


Geïnteresseerd in de investeringsmogelijkheden van NLInvesteert? Zie https://lnkd.in/eNKFwCV en de portefeuilledetails van onze private investeerders per 31-12-2020.

Meer weten? Neem contact met Marianne Reintjes of Peter Strabbing.


Marianne Reintjes

Peter Strabbing

Directeur investeringen

Directeur asset management

+31 6 2367 3761

+31 6 2361 8412

mreintjes@nlinvesteert.nl

pstrabbing@nlinvesteert.nl
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl