Henk Kesler: onafhankelijk bestuurder bij de Stichtingen Zekerheden en Beheer NLInvesteert


Wij zijn verheugd dat de heer Henk Kesler toetreedt als onafhankelijk bestuurder bij de Stichting Zekerheden NLInvesteert en de Stichting Beheer NLInvesteert. De heer Kesler zal als onafhankelijk bestuurder toezicht houden op het functioneren van beide stichtingen, die zowel voor ondernemers als voor investeerders een belangrijke rol vervullen.

Henk Kesler
De heer Kesler bouwde een jarenlange carrière op in de advocatuur en het bedrijfsleven. Hij verwierf landelijk bekendheid als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Deze functie vervulde hij tot en met 2010. Daarna was hij  onder andere nog tot oktober 2018 vice-voorzitter van de Raad van Bestuur  van de Nederlandse Kansspelautoriteit, een toezichthoudende functie in die sector. Tot 1 juli 2019 was hij ook  voorzitter van de RvC van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. De heer Kesler vervult tegenwoordig nog enkele commissariaten  in het bedrijfsleven en hij is arbiter bij het  Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS).



De Stichtingen NLInvesteert
De Stichting Zekerheden NLInvesteert en de Stichting Beheer NLInvesteert vervullen een onafhankelijke rol in de dienstverlening van NLInvesteert.
 
De Stichting Beheer fungeert als schakel in het geldverkeer tussen investeerders en ondernemers. Initieel bij het verzamelen van de investeringen en de uitbetaling daarvan en vervolgens bij het periodiek innen en doorbetalen van rente en aflossingen. De Stichting Zekerheden treedt namens investeerders op richting ondernemers bij de uitoefening van rechten waarvan met name het vestigen en uitwinnen van zekerheden.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl