De kracht van de financiële ratio’s


Je onderneming laat een sterke groei zien. Dat heeft gevolgen voor je organisatie, ook op financieringsvlak, bijvoorbeeld voor het doen van noodzakelijke investeringen. Hoe zorg je nu voor passende bedrijfsfinanciering om jouw investeringsbehoefte een goede invulling te geven?

Alle wegen leiden naar Rome, maar welke neem jij? Doe je het met eigen middelen? Ga je naar je bank? Kan lease een oplossing zijn? Of toch even geld lenen bij familieleden, via crowdfunding, een kredietenunie, investeerders of een financieringsfonds?

Stel, je krijgt te horen dat dit in eerste instantie niet lukt, want je bent net te vroeg met je aanvraag, je onderneming bestaat nog niet zo lang, en of je jaarcijfers zijn nog niet gereed. “Laat eerst maar zien dat de beoogde groei waargemaakt is, dan kijken we opnieuw.” In deze situaties is het prettig te weten dat jouw kredietvraag door financiers op verschillende wijzen wordt beoordeeld, maar dat deze beoordeling vaak samenhangt met de bepaling van financiële ratio’s. Hoe fijn is het, om de vragen die je mag verwachten dan vóór te zijn.

Financiers vinden een goede voorbereiding van een kredietaanvraag erg prettig. Stel jezelf daarbij continue de vraag: “Als het geld uit mijn eigen portemonnee zou moeten komen, zou ik het dan zelf doen?”. Om niet alleen op de goede naam en wil te vertrouwen zijn financiële ratio’s bedacht, ook wel convenanten genoemd. Financiers gebruiken deze in kredietovereenkomsten naast de leenvoorwaarden, zoals de te betalen rentevergoeding en aflossingen op de hoofdsom. Een aantal bekende ratio’s zijn solvabiliteitsratio, DSCR (Debt Service Capacity Ratio), ICR (Interest Coverage Ratio) en Debt/EBITDA.

De solvabiliteitsratio houdt in dat de onderneming of groep ondernemingen een bepaald minimaal eigen vermogen dient aan te houden gedurende de looptijd van het krediet. De reguliere berekening is als volgt: Eigen vermogen / Totaal vermogen. Dit zegt iets over het weerstandsvermogen dat nodig is om eventuele toekomstige langdurige financiële problemen op te kunnen vangen. Solvabiliteit geeft dus aan of een onderneming op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan (blijven) voldoen. Dat is niet alleen prettige informatie voor de financier, maar ook voor jezelf, om te bepalen of een investering haalbaar en op de lange termijn financieel verantwoord is. Overigens wordt hierbij geen rekening gehouden met tijdelijke liquiditeitstekorten.

Een minimale solvabiliteitseis kan ook inhouden dat geen of beperkte dividenduitkeringen mogelijk zijn, zonder voorafgaand akkoord van de betrokken financier. Van belang is dan ook af te spreken wie verantwoordelijk is voor de berekening van de ratio. Houdt hier dus goed rekening mee.

Let op, het eigen vermogen kan worden versterkt door een achtergestelde lening, maar deze dient dan te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vraag je adviseur hiernaar.

Volgende keer bespreken we een andere kracht. Tot dan!

Natale Valente
Regiodirecteur Veluwe-Stedendriehoek
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl