Coronacrisis maakt duidelijk: cash is king!

Regiodirecteur Hans Tabbernal (NLInvesteert Midden) over het belang van liquiditeit in crisistijd.


Liquiditeit is in crisistijd nóg belangrijker voor bedrijven dan gewoonlijk. Afgezien van de snel door het kabinet ingevoerde regelingen ter ondersteuning van bedrijven is er vaak extra financiering nodig om bedrijfsprocessen draaiende te houden, aan te passen of voor te bereiden op het moment dat de economie weer op gang komt. Het blijkt niet altijd even eenvoudig om dat snel voor elkaar te krijgen. En snelheid is in veel gevallen wél geboden.


Cash is king. Dat maakt de coronacrisis eens te meer duidelijk. In de meeste gevallen is de eigen bank het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Tal van bedrijven doen deze dagen een beroep om ons om hen te helpen iets voor elkaar te krijgen bij hun bank. En dat moet vaak snel: anders komt de continuïteit van het bedrijf in het geding. 


Plotselinge druk op de banken


De banken verdienen een groot compliment omdat ze al vroeg gezamenlijk besloten heel veel klanten (op een aantal begrijpelijke voorwaarden) met een lopend zakelijk krediet standaard een half jaar uitstel te geven van aflossingen en rente. Zeker nu de ‘intelligente lockdown’ verlengd is tot minimaal 28 april kunnen veel bedrijven niet zonder extra krediet om het omzetverlies op te vangen. Veel van de kosten lopen immers door. 

De drempel voor die kredieten is, vooral dankzij de crisisvoorzieningen van de overheid, verlaagd. Maar er gaat toch vaak nog veel tijd overheen voordat de deal rond is. Dat komt door de plotselinge druk op banken als gevolg van het grote aantal aanvragen in combinatie met de ook nu nog geldende strenge regels en voorschriften die banken noodgedwongen hanteren. Ondanks alle goede intenties doen zich veel haperingen voor. In de vertraging die daardoor optreedt, schuilt een reëel gevaar voor menig ondernemer.

Hoe kan het bedrijf verder na de coronacrisis?


Bij NLInvesteert krijgen we veel verzoeken om mee te denken over en mee te werken aan oplossingen die ondernemers kunnen helpen om de coronacrisis te doorstaan. Dat zijn zowel bestaande klanten als ondernemers die we nog niet kennen, maar die onze hulp ook goed kunnen gebruiken richting de bank of andere financiers. We staan hen bij als het gaat om de aanvraag bij de bank, maar ook door alternatieve financieringsbronnen te zoeken als dat gewenst is. 

En vaak is er meer mogelijk dan men denkt. Zelfs nu. We zien dat private investeerders – heel begrijpelijk – voorzichtiger zijn geworden. Maar als we met een goede businesscase komen, waarbij we de risico’s inzichtelijk maken en goed onderbouwen waarom een bedrijf na corona weer uitstekende vooruitzichten heeft, dan zijn ook particuliere investeerders nog wel degelijk geïnteresseerd.

Weten waar je staat als ondernemer


Die onderbouwing kunnen we snel geven. Op de eerste plaats doordat we de klanten voor wie we eerder een financiering regelden, door en door kennen. Bovendien hebben we die ondernemers al bij de start van deze crisis een vragenlijst gestuurd over welke impact corona heeft op hun bedrijf en die hebben we ook besproken. Dat levert een compleet beeld. Voor de huisbank en voor de andere financiers uit ons netwerk. 

Het geeft de ondernemers ook rust, merk ik. Want ze weten waar ze staan en kunnen zich focussen op hun bedrijfsvoering en hun creativiteit om op alternatieve manieren ook nu aan omzet te komen.

Hans Tabbernal
Regiodirecteur NLInvesteert MiddenDirect contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl