Bij financiering van groei draait het niet alleen om geld


Is geld belangrijk als een ondernemer een overname of de uitbreiding van zijn bedrijf wil financieren? Ja, natuurlijk! Maar bij een geslaagde financiering komt veel meer kijken. Onderschat niet de spanning en de emoties – doorgaans gelukkig positieve – die daarbij meespelen. Het zijn mijlpalen, die de meeste ondernemers maar één of een paar keer behalen in hun leven.

Het is kicken als je daarbij betrokken mag zijn, en een rol kunt spelen door een passende financiering mogelijk te maken of de juiste investeerders te vinden. Je moet er zijn op het moment dat het ertoe doet voor een ondernemer. Oog hebben voor zijn/haar belangen, voor de risico’s én voor zijn/haar emoties.

Niets ten nadele van banken, die van oudsher de belangrijkste financiers van het bedrijfsleven zijn, maar zij hebben – mede door regelgeving van de overheid – minder ruimte en minder mogelijkheden. Bovendien doen ze steeds meer digitaal en op afstand, zonder contact met de klant. Deels begrijpelijk, want dat is efficiënter, maar het gaat ten koste van het meedenken met de ondernemer, van zijn/haar persoonlijke wensen en van de specifieke omstandigheden van zijn/haar bedrijf.

Hoe lukt het wél?

Bij NLInvesteert nemen we de tijd en verdiepen we ons in de ondernemer: wat is zijn/haar plan, wat is daarvoor nodig en hoe is dat mogelijk te maken? Eerlijk is eerlijk: als de schuld of investering te hoog is en de terugbetaalcapaciteit te laag, dan lukt het ook ons niet. Dan behoeden we die ondernemer liever voor wat hem of haar te wachten staat.

Is het bedrijf gezond, met perspectief, maar lukt het in eerste instantie niet met de financiering – dat is vaak de aanleiding waarom ondernemers bij ons aankloppen – dan is er vrijwel altijd een oplossing. Vaak door een slimme combinatie van financieringsvormen: deels via ons investeerdersplatform, deels bancair, deels via andere partijen. Of via een tijdelijke overbrugging op ons platform en daarna bancair.

Onze insteek is: hoe lukt het wél? Zo maakten we de aankoop van een bedrijfspand mogelijk. Daar moest 90 procent op gefinancierd worden, en dat was te veel voor de bank. We vonden de oplossing door via ons investeerdersplatform een financiering te organiseren voor de eerste drie jaar. In die periode lost de ondernemer extra af, waarna herfinanciering door de bank alsnog mogelijk is. Daarmee dalen de uiteindelijke financieringskosten, want de bank hanteert een lager tarief.

Solarsector

In onze regio (NLInvesteert Noord Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe) hebben we een aantal zeer succesvolle klanten in de solarsector. Die branche groeit nu extra hard door de hoge energieprijzen. Om die kansen te kunnen benutten, hebben aanbieders behoefte aan groeifinanciering. Onder meer voor de inkoop van zonnepanelen, omvormers en andere materialen. Waar mogelijk proberen deze ondernemers hun voorraden te vergroten om minder afhankelijk te zijn van de haperende levering, veelal vanuit China.

Deze bedrijven bieden hun klanten ook financieringsoplossingen. Met huur(koop) van zonnepanelen verlagen ze de drempel voor hun klanten – zowel zakelijke als particuliere. Wij hebben ervoor gezorgd dat die solarbedrijven de beschikking kregen over de middelen die daarvoor nodig zijn. Deze middelen kunnen ze flexibel afnemen en inzetten, en zodoende hun afzet vergroten.

Kansen voor groei

De kranten staan vol over de hoge inflatie, naderende recessie en de ene crisis volgt de andere steeds sneller op. Van de berichtgeving door de media zou je bijna niets meer durven ondernemen. Maar in werkelijkheid zien wij dat ondernemers nog steeds kansen zien, nieuwe initiatieven ontwikkelen en vooruit willen.

Voor groei is geld nodig. Bijvoorbeeld voor een overname, de aankoop van vastgoed, de stap naar een nieuwe markt of voor extra werkkapitaal. En dat geld is volop voor handen. Je moet niet alleen weten waar het te vinden is, ook onder welke voorwaarden financiers en investeerders bereid zijn het te verschaffen. In deze complexe financieringsmarkt weten we de weg en realiseren we mooie oplossingen voor ondernemers. Het gaat ons niet alleen om het realiseren van de financiering, we brengen alle aspecten in kaart. Van de ambitie van de ondernemer, met de risico’s die daarbij horen, maar voor ook de kansen die zich voordoen, zodat we een passende totaaloplossing kunnen bieden!

Wil je weten hoe jij jouw plannen kunt realiseren? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek!

  ​​​​​​​

Gerrit van Yperen
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl