Regioteam NLInvesteert Rotterdam Rijnmond in beeld: “Is uw bedrijf financierbaar? Wij checken het voor u!”.
Een interview met Albert Lammers en Martijn de Groot.

NLInvesteert Rotterdam Rijnmond viert haar tweejarig bestaan. Na jarenlange ervaring in het bankwezen als zakelijk financier, heeft Albert Lammers zich in maart 2017 als eerste aangesloten bij NLInvesteert als regiodirecteur Rotterdam Rijnmond. Sinds een halfjaar vormt Albert een team met Martijn de Groot. Ook Martijn heeft een jarenlange achtergrond in de zakelijke tak van het bankwezen. Samen timmeren de mannen nu aan de weg in het Rotterdamse om de best passende bedrijfsfinancieringen te organiseren voor ondernemers. Wat drijft hen als team, wie zijn hun klanten en waar ligt de toegevoegde waarde voor ondernemers? Enthousiast delen beide ondernemers hun ervaringen van de eerste periode.

Thuis in Rotterdam Rijnmond
Albert en Martijn voelen zich als een vis in het water in hun marktgebied. “Het imago van Rotterdam is de laatste jaren sterk verbeterd, we staan positief op de kaart”, vertelt Albert. “Dit heeft een grote aantrekkingskracht op ondernemers. De zakelijke markt van de regio is groot en groeit nog steeds. Er zijn veel deel- en werkgebieden rondom Rotterdam, en elk gebied heeft zo haar eigen dynamiek en werkwijze. Dit geeft ons extra uitdaging en past goed bij de manier waarop NLInvesteert werkt. We zijn regionaal georganiseerd. Als Rotterdammers kennen we de stad op straatniveau. Dat is belangrijk om een goede aansluiting te hebben bij onze relaties. Van industrie tot retail en van handel tot professionele dienstverlening hebben we al vele ondernemers mogen helpen. Rotterdammers staan bekend als: direct, zakelijk en no-nonsense. Zo zijn wij ook. Helder over wat we kunnen betekenen en net zo duidelijk over de voorwaarden die daarbij horen.”

Met lef. In begrijpelijke taal.
Wij begrijpen en spreken de taal van de ondernemer. “Ik noem dat ook wel het financieringsgevoel”, zegt Martijn. “Snel duidelijkheid kunnen geven is voor de ondernemer belangrijk.” Albert vult aan: “Als wij een goed gevoel hebben, steken we onze nek uit voor de ondernemer”. Naast onze binding met de regio hebben wij een uniek aanbod aan ondernemers; we kunnen niet alleen onze ruim 70 financieringspartners inzetten, maar we beschikken ook over een eigen investeerdersplatform. Die combinatie maakt ons heel slagvaardig. Na een goede analyse, gaan we op zoek naar de best passende financieringsmix voor de ondernemer. Bancair als het kan en met alternatieve financiering als dat beter passend is. Juist in de samenstelling van de optimale financiering zit onze toegevoegde waarde. Martijn: “Wij willen graag een klankbord zijn voor de ondernemer en zijn niet alleen transactie gedreven maar blijven ook na het realiseren van de financiering betrokken”.

Financieren voor de toekomst
Albert: “Om te bepalen of een bedrijf financierbaar is, kijken we in eerste instantie naar de kracht van de ondernemer en zijn onderneming. Wat is de visie van de ondernemer? Is het bedrijfsplan toekomstbestendig? Welke ontwikkeling maakt het bedrijf door? De rentabiliteit moet goed zijn, en er moet ook zeker ruimte blijven om te investeren en groeien. Waar traditionele financiers vooral keuzes maken op basis van resultaten uit het verleden, kijken wij meer naar het toekomstperspectief. Wat zou de financiering die gevraagd wordt teweeg kunnen brengen en zijn de groeiplannen van de ondernemer reëel? Een dipje of een moeilijke periode in het verleden hoeft niet meteen te betekenen dat een bedrijf niet financierbaar is. Onze risicobeoordeling is een cruciaal onderdeel van onze dienstverlening. Richting onze financieringspartners en investeerders, maar net zo goed richting de ondernemer. Ook voor hem of haar is het van belang om een goed beeld te hebben van de ondernemingsrisico’s en daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan.”
Martijn vervolgt: “Als de ondernemer een gedegen, goed onderbouwd en toekomstbestendig plan heeft, gaan wij aan het werk. Wij ontzorgen ondernemers volledig bij het realiseren van de financiering. Wij zijn het ‘single-point-of-contact’ voor de klant. Vervolgens vertalen we de plannen van de ondernemer naar de taal van financieringspartijen en investeerders. Dat is onze expertise.”

Bedrijfsfinanciering = maatwerk
“Vanuit NLInvesteert bieden we alles dat nodig is om tot financieringssucces te komen”, gaat Martijn verder. “Elke financieringsaanvraag wordt door de regiodirecteur samengesteld met een financieringsspecialist. Samen bundelen we onze financieringservaring en kennis van de markt. Wij leggen de contacten met financieringspartijen. Dit zijn soms partijen waar de klant zelf niet aan gedacht had en vaak zelfs niet kende.”
Albert: “Elke ondernemer is uniek en vraagt een eigen financieringsoplossing. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, stellen wij de juiste cofinanciering samen voor de ondernemer en zijn bedrijfssituatie. Toegevoegde waarde bieden we bijvoorbeeld in situaties waar banken op basis van zekerheden of tekort aan vermogen niet volledig willen financieren. Zo hebben we voor een leverancier van zeevruchten een internationale werkkapitaalfinanciering geregeld. Doordat de ondernemer een lastige periode achter de rug had, kon de bank niet meewerken aan de financiering. Wij hebben de vraag voorgelegd aan een alternatieve financieringspartij, die vanwege het toekomstbestendige plan wel de financiering wilde regelen. Onze kennis van de financieringsmarkt heeft voor de juiste oplossing gezorgd. Het geeft enorm veel energie als je er samen voor zorgt dat de ondernemer zijn droom kan realiseren.”

Vastgoedfinanciering = ook steeds meer maatwerk
Martijn: “Ook voor de financiering van vastgoed worden we in toenemende mate gevonden. Onlangs hebben we een vastgoedbelegger geholpen bij de uitbreiding van zijn (commerciële) vastgoedportefeuille. Banken sluiten hun deuren steeds vaker voor de financiering van commercieel vastgoed, waardoor deze ondernemer niet verder kwam. Via ons netwerk hebben we een andere vastgoedpartij gevonden die deze markt goed begrijpt en daar graag in wilde investeren.” Albert sluit af: “Wij hebben geen voorkeur voor bepaalde aanbieders, opereren onafhankelijk en zoeken echt naar de beste match tussen vraag en aanbod. Het belang van de ondernemer staat bij ons voorop”.

Heeft u ook een financiering nodig? Neem vrijblijvend contact op met team NLInvesteert Rotterdam Rijnmond:

Albert Lammers: 06 4921 2209 / alammers@nlinvesteert.nl
Martijn de Groot: 06 5156 2696 / mdegroot@nlinvesteert.nl

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl