Vastgoedfinanciering op een hoger niveau door goede financieringsmix!


Het financieringslandschap verandert snel. We zien dat banken een voorzichtig financieringsbeleid hanteren. Dit is mede te verklaren door de ervaringen opgedaan in de meest recente crisis die we achter de rug hebben. Anderzijds worden vanuit Europa eisen aan banken gesteld welke invloed hebben op de kapitaalbuffers van een bank en indirect ook op het financieringsbeleid.


Onlangs bereikten ons berichten uit de pers dat enkele banken een pas op de plaats maken qua financiering van commercieel vastgoed, maar ook van ander soort vastgoed. We sluiten niet uit dat de andere banken dit voorbeeld gaan volgen, c.q. hun beleid op onderdelen gaan aanpassen, c.q. reeds hebben aangescherpt. Het is niet zo dat de financiering van commercieel vastgoed, vastgoed in de horeca en projectontwikkeling niet meer mogelijk is. Kennelijk worden deze soorten financieringen wel beoordeeld als financieringen met een (ietwat) hoger risico. Dit vertaalt zich dan in een hogere rente of zelfs het sluiten van de bankloketten voor deze financieringsvormen.


We zien dat er in de markt verschillende partijen opstaan, die bereid zijn dit soort vastgoed te
gaan financieren. Gevolg hiervan is een stijging in de rente, omdat deze partijen hun funding niet zo goedkoop kunnen ophalen als de reguliere banken. Het is dan ook van belang te onderzoeken of er toch in de maximale financieringsbehoefte voorzien kan worden in samenwerking met de huisbankier, c.q. met een andere bank. Teneinde deze mogelijkheden goed onder de loep te nemen is een degelijke voorbereiding noodzakelijk.
Een goede cashflow analyse is belangrijk. Het opzetten van een solide financieringsmix waarbij de huisbankier zich comfortabel voelt, is een prima start. Een aantrekkelijke rente over het grootste deel van de financiering, via jouw huisbankier, is het uitgangspunt. Waardoor je rendement op deze belegging minimaal op het gewenste niveau blijft.


Een bank voelt zich comfortabel als de vrije cashflow in een laag conjunctuur ook toereikend is om aan de noodzakelijke aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor u, als ondernemer, is dit eveneens een comfortabelere uitgangspositie. Door in de financieringsmix een achtergestelde lening op te nemen kun je dit comfort realiseren. De rente op deze lening is wel hoger, dus de mix van rente dient acceptabel voor je te zijn. In een periode van laag conjunctuur, waar de cashflow mogelijk te krap wordt, bestaan er in beginsel mogelijkheden om de aflossing op de achtergestelde lening op te schorten. Dit geeft jou en je huisbankier het gewenste comfort.


Wil je meer weten over de mogelijkheden van een achtergestelde lening?

Neem dan contact op met drs. J.P.M. de Kleijne

Regiodirecteur NLInvesteert Noord-Oost Brabant

Telefoonnummer: 0413-782108

Mail: jdekleijne@nlinvesteert.nl


Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl