DirkjanTakke_profielfoto_NLInvesteertHet financieringslandschap is met de snelle opmars van niet-bancaire alternatieven, blijvend aan het veranderen. De grote hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden vraagt om een regisseur die de ondernemer helpt de optimale kapitaalmix te realiseren. NLInvesteert is die regisseur. Met ondersteuning en begeleiding van de onderneming voor, tijdens en na de financiering. 

Nieuwe spelers, nieuwe mogelijkheden

Voor ondernemend Nederland is de herschikking van het financieringslandschap een prachtige ontwikkeling. Niet alleen crowd funders en kredietunies leveren nieuwe mogelijkheden, maar ook lokale overheden en ontwikkelingsmaatschappijen pakken nadrukkelijk hun rol om ondernemers vooruit te helpen. Bovendien vullen vanuit regionale en landelijke netwerken ‘informal investors’ een deel van de MKB-financieringsbehoefte in.

Nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdaging

Het nieuwe financieringslandschap stelt ondernemers voor een nieuwe uitdaging. De alternatieven zijn individueel goed, maar zijn samen meer bomen dan bos. Per financieringsvraag zijn er al snel 10-15 financieringsbronnen aan te spreken. Ieder met zijn eigen richtlijnen en acceptatiecriteria.

Bij wie moet een ondernemer nu zijn?

Voor ondernemers is het te arbeidsintensief om alle partijen langs te gaan, parallelle financieringssporen te coördineren en tot een optimale invulling te komen. Instrumenten als de financieringswijzer van VNO-NCW en het financieringskompas van ABN, leveren weliswaar overzicht en presenteren een voorselectie, maar de financiering heb je daar niet mee georganiseerd.

Cofinanciering NLInvesteert Kunst van combineren 201505

Nieuwe uitdaging, nieuwe oplossing: NLInvesteert

NLInvesteert helpt ondernemers met een passende financiering tegen de beste voorwaarden. De ondernemer levert één keer zijn aanvraag in, heeft één loket met vaste contactpersonen en NLInvesteert regisseert de totstandkoming van de best passende financiering. In de regel een kapitaalmix opgebouwd uit meerdere bronnen, de zogenaamde cofinanciering. Juist deze stapeling van financieringsbronnen levert een oplossing. Een oplossing om de beoogde financiering te krijgen en om met slimme combinaties (publiek/privaat, equity/lening, bancair/niet-bancair) ook de laagste financieringslasten te realiseren.

Hebt u als ondernemer financiering nodig en zijn de bancaire mogelijkheden (alleen) onvoldoende? Neem contact met ons op.