Het rentepercentage van onze projecten wordt bepaald op basis van de NLI-score; een methode die de kredietwaardigheid van de aanvrager van de lening vaststelt. We leggen hieronder kort uit wat de NLI-score is, hoe wij tot een score komen en waarom de NLI-score sleutelinformatie is voor geldnemer en investeerder.

De NLI-score

De NLI-score - ook wel creditscore genoemd - duidt de kredietwaardigheid van een onderneming en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.

Objectieve en subjectieve maatstaven


De NLI-score wordt bepaald op basis van objectieve en subjectieve maatstaven. De objectieve criteria wegen het zwaarste, maar de subjectieve zijn ook van belang!

De jaarcijfers van een onderneming en/of een aangifte omzetbelasting van een privépersoon zijn met name van belang voor het bepalen van de NLI-score. Daarnaast raadplegen we in diverse registers, zoals het BKR (Bureau Krediet Registratie), het betalingsgedrag van de geldnemer. 

We passen ook subjectieve maatstaven toe bij de berekening van de NLI-score. We kijken bijvoorbeeld naar de branche waarin de onderneming actief is en/of de regio waar het bedrijf gevestigd is. Ook houden we rekening met de ervaring van de ondernemer.

Onderdelen NLI-score


Belangrijke factoren in de berekening van de NLI-score zijn:
  1. Rentabiliteit
  2. Totale rentedragende schuld / EBITDA
  3. Solvabiliteit
  4. Liquiditeit
  5. Risico op de kredietnemer
Wil jij meer informatie over de factoren, kijk dan op de website voor een inhoudelijke toelichting

De NLI-score is sleutelinformatie voor zowel geldnemer als investeerders


De NLI-score is zowel voor de geldnemer als de investeerder van groot belang. Voor de investeerder ten behoeve van het inschatten van het risico dat hij aangaat bij het verstrekken van de gevraagde financiering. Voor de geldnemer geeft de score inzicht in de aanvraag en mogelijkheden om de financierbaarheid te verbeteren.

Wil jij meer weten over de NLI-score en/of NLInvesteert? Wij helpen jegraag! Neem daarvoor contact met ons op. Dat kan via de site, per mail via info@nlinvesteert.nl of telefonisch door te bellen naar 085 401 87 05.