Ecoplant Europe B.V.

Financiering werkkapitaal leverancier van zonvolgende zonnepanelen.

In het kort

Kredietnemer:

Ecoplant Europe B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal.

Ondernemer:

De heer J. (Hans) Veenemans (1965).

Financieringsbehoefte:

EUR 285.000,=, waarvan EUR 285.000,= via investeerders NLInvesteert.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=.

Risico:

4 op een schaal van 5.

Financieringsvorm:

Lening.

Vergoeding

9% per jaar.

Betaling rente:

Per maand.

Looptijd:

36 maanden.

Aflossingsschema:

Lineair, de aflossingen starten direct.
Zekerheden:

Eerste pandrecht op voorraden en debiteuren, en borgstellingen van de aandeelhouders.

Wat vindt NLInvesteert?

Met de Ecoplant heeft ondernemer en initiatiefnemer Hans Veenemans een product in de markt gezet dat precies inspeelt op de huidige uitdagingen in de energietransitie. Het biedt de mogelijkheid om met een uiterst effectief en fraai ogend product, energie op te wekken en in te zetten, maar bovendien op te slaan. Hiermee ontlast de Ecoplant het elektriciteit netwerk en matcht automatisch de zonne-oogst overdag met het gebruik in de avond. De gebruikte techniek is hoogstaand en efficiënt, omdat de Ecoplant door een gepatenteerde techniek met de zon mee beweegt en dus altijd precies op de zon gericht staat. Hierdoor is de Ecoplant maar liefst 40% effectiever dan soortgelijke passieve solar panelen.

Voor de facilitering van de verdere groei van de onderneming is aanvullend werkkapitaal nodig, waarvoor NLInvesteert gevraagd is invulling te geven met behulp van haar investeerdersplatform. De verwachte exploitatie van de onderneming biedt voldoende mogelijkheden de financiering in een relatief kort tijdsbestek terug te betalen.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid om de benodigde financiering te verstrekken met een looptijd van 3 jaar en tegen een rente van 9% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt er eerste pandrecht gevestigd op voorraden en debiteuren en geven de beide aandeelhouders borgstellingen van EUR 50.000,= af. Hiermee hebben investeerders de mogelijkheid mee te financieren in een duurzame onderneming, tegen een aantrekkelijke rentevergoeding.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.