Stichting Amsterdam Theaterstad Beheer

Overbruggingsfinanciering voor bouw van 2 woningen in Rotterdam.

In het kort

Kredietnemers:

Stichting Amsterdam Theaterstad Beheer (StATB)

Doel:

Overbruggingsfinanciering voor bouw 2 woningen in Rotterdam

Locatie: Amsterdam
Ondernemers:

Chris de Jong en broer Thomas de Jong

Financieringsbehoefte:

EUR 1.695.000,=, waarvan EUR 1.300.000,= via NLInvesteert

Ticketgrootte: EUR 1.000,=
Risico: 3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm: Lening
rente:

7,25% per jaar

Betaling rente: Op einddatum
Looptijd: 9 maanden
Aflossingsschema: Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

 

Wat vindt NLInvesteert?

Stichting Amsterdam Theaterstad Beheer (StATB) heeft als doel accommodaties te exploiteren voor mensen die bijdragen aan culturele activiteiten.

De Stichting heeft sinds 1981 een pand in Amsterdam aan de Plantage Muidergracht 155. Dit pand heeft men verkocht om een nieuwe culturele uitdaging in Rotterdam aan te gaan. StATB gaat haar activiteiten verplaatsen naar Rotterdam en heeft hiervoor grond aangekocht om 2 woonhuizen te bouwen. De omgevingsvergunning is inmiddels ontvangen.

Gevraagd wordt een overbruggingsfinanciering ad EUR 1.300.000,= voor de realisatie van twee courante woningen in Rotterdam. Het doel van deze nieuwe woningen is, om mensen die culturele activiteiten ontplooien in Rotterdam, een plek te geven.  

De financiering van de bouw zal binnen negen maanden worden afgelost uit de verkoopopbrengst van het pand in Amsterdam. De koper van het pand is door ons beoordeeld als zeer solvabel. Het pand is in 2017 al verkocht. Vanaf moment van verkoop hebben de bestaande huurders de tijd gehad elders nieuwe ruimte te zoeken.

Investeerders ontvangen een mooi rendement bij een beperkt risico. De omvang van de financiering t.o.v. van het onderpand is 71% (loan-to-value). Doordat de gevraagde lening wordt opgenomen naarmate de bouw vordert en het bouwdepot wordt beheerd door de Stichting Beheer NLInvesteert, is de feitelijke exposure nog veel lager.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.