Genetics Consolidated

Financiering investeringen en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

Genetics Consolidated B.V., Diamond Genetics B.V., A.I. Total B.V.

Doel:

Financiering investeringen en werkkapitaal

Ondernemer:

Jan de Vries (1979)

Financieringsbehoefte:

EUR 400.000,= (minimaal EUR 200.000,=) via investeerders NLInvesteert 

Cofinancier Deutsche Bank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

45 maanden

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten op 1 januari 2021

Wat vindt NLInvesteert?

Diamond Genetics en A.I. Total zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en vermarkten van genetica van het koeienras Holstein, een topras in de sector. De ondernemingen hebben in Europa een vooraanstaande positie. Om deze positie verder uit te breiden zijn investeringen nodig en is er behoefte aan financiering van werkkapitaal.

Het toekomstperspectief is positief: de onderneming kent een goede marktpositie, de financiële positie is solide en de exploitatie biedt voldoende ruimte om de financieringslasten te voldoen. In 2017 is de organisatie eerder gefinancierd via investeerders van NLInvesteert. Maandelijkse verplichtingen zijn altijd conform afspraak nagekomen. Eind van dit jaar is deze eerste financiering volledig afgelost.

Deze nieuwe aanvraag biedt investeerders opnieuw de mogelijkheid te investeren in deze innovatieve onderneming; tegen een rente van 9% en met een looptijd van een kleine 4 jaar. Ten behoeve van de investeerders geldt een persoonlijke borgstelling van de ondernemer van EUR 200.000,=.

Impact Corona
Naar verwachting komt de continuïteit van de ondernemingen niet in gevaar door Corona. 

De orderportefeuille van Diamond Genetics en A.I. Total is nog nooit zo groot geweest. De ondernemingen zijn bovendien op verschillende locaties in de wereld actief, waardoor politieke landenrisico’s grotendeels worden gemitigeerd. Intern zijn er maatregelen genomen (thuiswerken, geen ontvangst van bezoek) om besmetting zoveel als mogelijk te voorkomen.

Momenteel is vanwege personele onderbezetting bij de NVWA zeer beperkt export van levend vee mogelijk. Hierdoor loopt het uitleveren wel vertraging op als gevolg van de Coronacrisis. De leveringen van sperma en embryo’s gaan vooralsnog door. Waar van toepassing wordt gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.