Diamond Genetics B.V.

Financiering Diamond Genetics B.V. in verband met aankoop topstier.

In het kortdiamond-genetics-logo

Kredietnemer:

Diamond Genetics Consolidated B.V., Diamond Genetics B.V. en A.I. Total B.V.

Doel:Aankoop stier
Locatie:Zwolle 
Ondernemer:Jan de Vries
Financieringsbehoefte:EUR 576.000,=, waarvan EUR 300.000,= via investeerders NLInvesteert    
Ticketgrootte:EUR 500,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Rente op lening

9% per jaar 

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:3 jaar 
Aflossingschema:Annuitair, aflossingen starten na 1 jaar

Wat vindt NLInvesteert?

De ontwikkelingen in de veehouderij gaan snel. Tegenwoordig kan op basis van het DNA van een stier al in een vroeg stadium worden bepaald in hoeverre een jonge stier in de toekomst de juiste genetische waarden kan doorgeven aan zijn nakomelingen. Dit wordt de fokwaarde genoemd. Diamond Genetics heeft de kans een fokstier aan te kopen met hoge fokwaardes. Deze aankoop is van groot belang voor het fokprogramma van de onderneming. Het geeft de mogelijkheid om hoogwaardig genetisch materiaal te leveren aan andere fokbedrijven en melkveehouders.

NLInvesteert is positief over het toekomstperspectief van Diamond Genetics. De organisatie is professioneel ingericht en is goed thuis in de markt. Met de nu te financieren investering, de bewuste stier, verkrijgt de onderneming de beschikking over hoge kwaliteit genetica, met een grote marktwaarde. De directe inkomsten hieruit zijn ruimschoots voldoende om de financieringslasten die er uit voortvloeien te voldoen. NLInvesteert is van mening dat de gevraagde financiering voor de investeerders een goede rendement-risico verhouding kent.

Het grootste risico voor de financiering is dat de aangekochte stier niet in productie komt door ziekte of overlijden. Om dit risico af te dekken wordt via AON een verzekering gesloten met een verzekerde waarde van EUR 500.000,=. Op deze verzekering zal een pandrecht worden gevestigd ten gunste van de investeerders van NLInvesteert. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.