Yolufe Enschede 3 B.V.

Financiering vastgoed te Enschede. LTV 70%. Eerste hypotheek, volledige dekking.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Yolufe Enschede 3 B.V.

Doel:

Financiering object te Enschede

Ondernemers:

Simon Anter (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.540.000,=

Cofinanciers:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I, NLI Bedrijfsleningenfonds III

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

11,2% rente per jaar. Hiervan wordt 6,25% per jaar in maandelijkse termijnen uitgekeerd en 4,95% per jaar wordt uitgekeerd bij aflossing van de lening. Na 12 maanden is boetevrij aflossen toegestaan.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

Maximaal 36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 3.000,= per maand vanaf 1 mei 2026. Het restant zal op eindatum ineens worden afgelost

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders worden de volgende zekerheden gevestigd:

  • Eerste hypothecaire inschrijving ad EUR 1.540.000,= op het vastgoed te Enschede;

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V.;

  • Privé borgstelling ondernemer ad EUR 300.000,=;

  • Eerste verpanding huurvorderingen.

Waar investeert u in?

Yolufe Enschede 3 B.V. is eigenaar van diverse vastgoedobjecten in Enschede. Ondernemer Simon Anter is in vergevorderde gesprekken met de gemeente voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van minimaal 116 woningen. De toekomstige woningen zijn gelegen op loopafstand van het centrum direct aan een park wat de locatie zowel aantrekkelijk als praktisch maakt voor de beoogde ontwikkelingen. 

Simon Anter is een ervaren vastgoedondernemer met een goed netwerk in, onder andere, Enschede en heeft meerdere vastgoedobjecten in bezit. Het object welke als onderpand zal worden ingebracht, is momenteel onderdeel van een grotere financiering op een aantal entiteiten in bezit van Simon Anter. De wens van ondernemer is om een aparte financiering te realiseren op Yolufe Enschede 3 B.V., waarbij een eerste hypotheek op het betreffende object te Enschede zal worden verstrekt. Tevens zullen de moeder maatschappijen Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V. mee tekenen op de financiering. Daarnaast zal de ondernemer in privé een borgstelling afgeven.  

De loan-to-value van de voorliggende financiering is gebaseerd op de taxatiewaarde van de residuele grondwaarde. Waardestijging door het verkrijgen van de omgevingsvergunning en nieuwbouw is niet meegenomen. De actuele loan-to-value bedraagt 70%. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een hypothecaire lening groot EUR 1.540.000,= te verstrekken. 

Hiervan wordt EUR 750.000,= gefinancierd vanuit de fondsen van NLInvesteert. De rentevergoeding bedraagt 11,2% per jaar. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden. Ten behoeve van de investeerders en de NLInvesteert fondsen worden diverse zekerheden gevestigd, waaronder een eerste hypotheek op het vastgoed. De berekende dekkingspositie bedraagt 104%.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.