TotalFit Fitnesscentrum Wehl B.V.

Overnamefinanciering fitnessbedrijf

In het kort

Kredietnemer:

TotalFit Fitnescentrum Wehl B.V. 

Doel:

Overname Body Action in Wehl

Ondernemers:

Saskia van der Lecq (24-12-1971) en Pascal Nas (28-08-1969)

Financieringsbehoefte:

EUR 656.000,=, waarvan EUR 140.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

5 jaar

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten per januari 2022

Zekerheden:

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers en de personal holdings, plus een positieve-/negatieve hypotheekverklaring op de woning. Na aankoop van het pand (naar verwachting q1 2022) worden deze zekerheden vervangen door een tweede hypotheek op het pand en een borgstelling ad EUR 50.000,=.  

Wat vindt NLInvesteert?

Het in Ruurlo gevestigde fitnessbedrijf TotalFit heeft de ambitie om verder te groeien en was om die reden in de omgeving aan het kijken naar een geschikt fitnessbedrijf om over te nemen. Onderneemster Saskia van der Lecq is na een zoektocht in contact gekomen met Body Action uit Wehl. Na diverse gesprekken is men tot overeenstemming gekomen.

Middels een activa/passiva transactie worden zowel klanten, personeel als inventaris en apparatuur overgenomen. Daarnaast wordt in tweede instantie ook het bedrijfspand inclusief bedrijfswoning gekocht en wordt er in nieuwe apparatuur geïnvesteerd. De overname van de sportschool staat voor 31 oktober aanstaande gepland. Omdat de overdracht van het pand begin volgend jaar zal plaatsvinden en de eigen inbreng ook pas later dit jaar gerealiseerd zal worden, wordt gevraagd om de via NLInvesteert te verstrekken financiering ad EUR 140.000,= nu al te verstrekken.

Gezien de jarenlange ervaring van Saskia van der Lecq en het feit dat de bedrijven in Ruurlo en Wehl goed bekend staan en vergelijkbare goed werkende concepten hebben, is er vertrouwen dat beide zaken succesvol zullen worden voortgezet. Ondanks het feit dat door Corona de omzet de afgelopen tijd onder druk heeft gestaan, is de verwachting dat de behoudend opgestelde prognose gerealiseerd zal worden en de financieringslasten voldaan kunnen worden.

Investeerders via NLInvesteert worden in de gelegenheid gesteld om de benodigde EUR 140.000,= te verstrekken middels een achtergestelde lening met een looptijd van 60 maanden en een rentevergoeding van 9% per jaar. Aanvankelijk zijn de ondernemers en hun personal holdings hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering, na aankoop van het pand worden deze zekerheden vervangen voor een tweede hypotheek op het pand en een borgstelling van EUR 50.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.