Top Location B.V.

Aankoop perceel Lelystad Airport Businesspark. Eerste hypotheek. Loan-to-value: 50%.

In het kort

Kredietnemer:

Top Location B.V. en Farm-World Beheer B.V.

Doel:

Financiering projectontwikkeling

Ondernemer:

De heer L.M. van Gaalen

Financieringsbehoefte:

EUR 650.000,=, waarvan EUR 620.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar, waarvan 5% op maandelijkse basis wordt uitbetaald en de resterende 2% bij aflossing. Het bedrag, dat voor de rentecomponent in de financiering is gereserveerd, wordt in depot aangehouden bij NLInvesteert.

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Maximaal 18 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

Wat vindt NLInvesteert?

Top Location B.V. koopt een perceel op Lelystad Airport Businesspark. Het betreft de aankoop van kavel Meerkoetenweg 6 waarvan het erfpachtrecht reeds enkele decennia in familiebezit is van de ondernemer. Het doel is om het kavel bouwrijp te maken en dan te verkopen. De ondernemer wil de opbrengsten in zijn huidige akkerbouwonderneming investeren. 

NLInvesteert is gevraagd om de financiering te organiseren, die nodig is voor de aankoop. Investeerders via NLInvesteert wordt de kans geboden deze financiering in te vullen tegen een jaarlijkse rente van 7% en een looptijd van maximaal 18 maanden.

Ten gunste van de investeerders wordt er een eerste hypotheek gevestigd. De Loan-to-Value (leningsom als percentage van de taxatiewaarde van het onderpand) bedraagt 50%. Daarnaast geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af van EUR 100.000,=. Deze is materieel van aard.

Impact Corona
Top Location B.V. voorziet geen impact op dit project als gevolg van Corona.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.