Securiteit Holding B.V.

Herfinanciering lening voormalig aandeelhouder

In het kort

Kredietnemer:

Securiteit Holding B.V.

Doel:

Financiering uitkoop voormalig aandeelhouder

Ondernemer:

M.J. Kalkhoven

Financieringsbehoefte:

EUR 566.000,=, waarvan EUR 360.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar, te verlagen naar 8% indien de geprognotiseerde EBITDA 2021 wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangt iedere investeerder die voor EUR 5.000,= of meer meedoet een gratis risicoscan van de veiligheid van de eigen woning.

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

61 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt vanaf 1 augustus 2021 maandelijks annuïtair afgelost in 60 maanden.

Wat vindt NLInvesteert?

Securiteit is sinds de jaren 50 actief in de beveiligingssector. De huidige eigenaar, Chiel Kalkhoven, is de derde generatie Kalkhoven die binnen deze sector actief is. De onderneming heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een winkel in sleutels naar een totaalconcept voor beveiligingsoplossingen voor particulieren en met name zakelijke afnemers. Deze ontwikkeling is niet zonder slag of stoot gegaan. Zo is er een relatie met een derde partij gestart die achteraf bezien ongelukkig is gebleken en beëindigd. Dit heeft pittige gevolgen gehad voor de vermogenspositie van Securiteit. Gegeven de huidige vooruitzichten, is een snel herstel van de solvabiliteit reëel. Op basis van de prognose voor 2021 komt deze uit op ruim 22%.

De weg naar boven is inmiddels gelukkig gevonden. Securiteit weet met vernieuwd aanbod veel nieuwe bedrijven klant te maken, met name woningcorporaties. Daar vloeit een constante en groeiende cashflow uit voort. 

Conform gemaakte afspraken dient nu een verstrekte lening van voormalig aandeelhouder F. Donders Beheer te worden afgelost. Hiervoor is een financiering nodig van EUR 566.000,=. De ondernemer vult hiervan zelf EUR 110.000,= in middels een achtergestelde lening. F. Donders Beheer wil opnieuw EUR 96.000,= verstrekken als lening met een looptijd van 2 jaar, zonder rentevergoeding. Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om de overige EUR 360.000,= te verstekken tegen een rentevergoeding van 9% (wordt aangepast naar 8% bij behalen EBITDA-norm 2021) en een looptijd van 5 jaar.

De rente- en aflossingsverplichtingen kunnen goed vanuit de cashflow van de onderneming worden voldaan. Ten behoeve van de investeerders worden de volgende zekerheden gesteld: verpanding inventaris, voorraden en debiteuren en een persoonlijke borgstelling van EUR 75.000,=. Deze zekerheden vertegenwoordigen een uitwinwaarde van ruim EUR 200.000,=.

Impact Corona
Commercie/verkoop: aangepaste (bezoek)afspraken, zowel B2C en B2B, geen annuleringen.
Leveranciers/inkoop: geen noemenswaardige aanpassing leveringstermijnen.
Productie/dienstverlening: kantoorpersoneel werkt zo veel mogelijk vanuit huis als vereist, monteurs hebben extra hulpmiddelen.
Liquiditeit/terugbetaalcapaciteit: tot nu toe vrijwel geen effect.
Kwalificatie: gemiddeld.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.