Q Watersports

Groeifinanciering groothandel in watersportartikelen.

In het kort

Kredietnemer:

Q31 B.V. met hoofdelijke aansprakelijkheid van Dream Big Holding B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal en groei

Ondernemer:

Mw. P. Holthausen en dhr. G. Holthausen

Financieringsbehoefte:

EUR 550.000,= (minimumbedrag) tot EUR 700.000,= (streefbedrag) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar en 20% korting op de aanschaf van een SUP board

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

45 maanden

Aflossingsschema:

Per 1 september 2021 zal EUR 400.000,= worden afgelost. Het restant zal met ingang van 1 juli 2022 in 3 jaar met EUR 100.000,= per jaar worden afgelost (EUR 33.000,= per 1 juli, 1 augustus en 1 september van elk jaar).

Wat vindt NLInvesteert?

QWatersports B.V. is een watersportgroothandel in m.n. het Sup (Stand up Paddle boards) segment. Dit winstgevende bedrijf kent een mooie ontwikkeling van zowel de omzet als het bedrijfsresultaat. Doel van het bedrijf is om in 2025 een omzet van EUR 5.000.000,= te realiseren, met spreiding over meerdere productgroepen. 

Met de groei van de onderneming, is QWatersports toe aan een doorlopende financiering. Gevraagd wordt een totale financiering van minimaal EUR 550.000,=. Het streefbedrag ligt op EUR 700.000,=, zodat er meer voorraad aangekocht kan worden voor het volgende seizoen. QWatersports is een sterk seizoensgebonden bedrijf, waardoor inkoopbeslissingen al in een vroeg stadium moeten worden genomen en hiervoor de nodige voorfinanciering is vereist.

Investeerders via NLInvesteert zijn uitgenodigd om de beoogde financiering te verstrekken tegen een rentepercentage van 9%. Iedere investeerder ontvangt bovendien een korting van 20% bij aanschaf van een SUP board.

Er geldt een stevige set aan zekerheden, met een verpanding van zowel inventaris, voorraden als debiteuren. Uitwinwaarde wordt geschat op minimaal EUR 450.000,=.

Corona
QWatersports heeft door corona een ander seizoen gehad dan normaal gesproken. Een groot gedeelte van de dealers in Europa kreeg een lock down opgelegd waardoor fysieke winkels niet open konden. De verkoop verschoof snel naar online. Via de online kanalen steeg de omzet. Met name de opblaasbare jacuzzi’s gingen veel harder als geprognotiseerd. Vervolgens groeide de vraag naar SUP boards explosief. Met als gevolg een totale leegverkoop voordat het hoogseizoen begonnen was. De daarop volgende leveringen waren al uitverkocht voordat de boot in Rotterdam aangekomen was. Het suppen is door heel Europa zo populair geworden dat ook de dealeraanvragen voor het eigen merk MOAI enorm toegenomen zijn. Hier wordt voor volgend seizoen een enorme groei in verwacht. In het seizoen 2020 is QWatersports harder gegroeid dan oorspronkelijk geprognotiseerd was. De oorspronkelijke prognose voor 2021 is in 2020 al behaald.

NB:
Het platform van NLInvesteert wordt bij bedrijfsfinancieringen in de regel ingezet in cofinanciering met een andere professionele partij. In deze casus is dat niet zo. Dit is een uitzondering op de regel. De beoogde cofinanciering met een andere financier leidde voor de ondernemer in dit geval niet tot een gewenste oplossing. We verwachten in de toekomst de ondernemer (deels) aan bancaire financiering te kunnen helpen. In de tweede helft van het komende jaar, zal op basis van de interne cijfers over 2021 en de prognose voor 2022 een nieuwe financieringsvraag voor 2022 worden bepaald. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.