Megapoint B.V.

Financiering aankoop tweede bedrijfspand. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Megapoint B.V. , E.P. Jager Beheer B.V.

Doel:

Aankoop tweede bedrijfspand

Ondernemer:

Dhr. E.P. Jager

Financieringsbehoefte:

EUR 1.600.000,=, waarvan EUR 1.350.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Minimaal 3, maximaal 6 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

Wat vindt NLInvesteert?

Megapoint heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vooraanstaande (groot)handelsonderneming en producent op de Nederlandse markt voor Beauty & Healthcareproducten. De onderneming heeft in de afgelopen jaren een stabiele winstgroei laten zien en daarbij een prima vermogenspositie opgebouwd.

De aankoop van een tweede bedrijfspand is nodig om de ingezette groei te kunnen voortzetten. De financiering van de aankoop van het tweede bedrijfspand kan ruimschoots worden opgevangen uit de bestaande kasstromen.

Deze financiering betreft een overbrugging om enerzijds de transactie te kunnen afronden voor het einde van het jaar en anderzijds de tijd te nemen om een solide (her)financiering van de totale kredietfaciliteit te kunnen bezien. Hierbij is inmiddels een aanvraag ingediend bij de huisbank, en in behandeling genomen. Echter, door de enorme drukte bij de bank kan men niet garanderen dat op tijd een bindende financieringsaanbieding kan worden gedaan. Megapoint wil het pand zeker kunnen kopen en heeft ons mandaat gegeven om deze overbrugging te arrangeren, waarbij daarna voldoende tijd resteert om een duurzame financieringsoplossing in te vullen.

Investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een overbruggingsfinanciering te verstrekken van EUR 1.350.000,=. Er geldt een volledige dekking op basis van de zekerheden, te weten:

  • eerste hypotheek op het nieuw aan te kopen onroerend goed voor een bedrag van EUR 1.350.000,=;
  • tweede pandrecht op de voorraad en de bedrijfsuitrusting;
  • materiele borgstelling ter hoogte van EUR 120.000,= door de ondernemer;
  • negatieve hypotheekverklaring gevestigd op het bestaande bedrijfspand te Kapel Avezaath met een overwaarde (na voorbelasting bank) van EUR 930.000,=.

De rentevergoeding bedraagt 9% op jaarbasis. Looptijd is 3-6 maanden, daarna volgt bancaire herfinanciering.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.