DTG Onderhoud B.V.

Financiering aankoop 2 panden te Rotterdam. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

De heer G. Martirosidis

Doel:

Financiering aankoop 2 panden te Rotterdam.

Ondernemer:

De heer G. Martirosidis

Financieringsbehoefte:

EUR 1.389.000,=, waarvan EUR 1.350.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

minimaal 6 maanden, maximaal 9 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt uiterlijk op einddatum in zijn geheel afgelost

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Martirosidis heeft reeds 10 jaar zijn eigen bedrijf DTG Onderhoud B.V. (DTG). Hij heeft  circa 10 FTE in dienst. DTG is specialist in luxe badkamers, totale renovatie (binnen en buiten), dakwerk, schilderwerk, onderhoud.

De ondernemer heeft sinds enkele jaren een vastgoedportefeuille van vier appartementen. Deze appartementen zijn volledig verhuurd en niet belast met een hypotheek. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid gekregen via zijn netwerk om deze portefeuille uit te bouwen met twee panden. Alle panden bevinden zich in Rotterdam.

Voor de aankoop van de twee nieuwe panden vraagt de ondernemer een financiering van EUR 1.350.000,=. Met de eerste hypothecaire dekking op zijn totale vastgoedportefeuille, komt de Loan-to-Value (LtV. Leensom als percentage van de marktwaarde) uit op 75%.

Investeerders via NLInvesteert wordt de kans geboden om de benodigde financiering te verstrekken tegen 7% en met een maximale looptijd van 9 maanden. Aflossing vindt plaats op basis van herfinanciering.

Impact Corona
De ondernemer is met zijn onderhoudsbedrijf veel met vastgoed en vastgoedpartijen in contact. Hij merkt en hoort dat in de woningsector er zowel aan de aankoopkant van de panden, als aan de verkoopkant nog steeds meerdere gegadigden zijn. De marktprijzen stijgen nog, de groei is iets afgezwakt. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.