MSC European Truck en Trailer Care B.V.

Herfinanciering en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

MSC European Truck & Trailer Care B.V.

Doel:

Herfinanciering en werkkapitaal

Ondernemer:

E. Spalink (1970) en G.J. Hazelaar (1951)

Financieringsbehoefte:

EUR 400.000,=, waarvan EUR 100.000,= (achtergesteld) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

63 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt vanaf 1 juli 2022 in 60 maandelijkse termijnen afgelost

Zekerheden:

tweede pandrecht op bedrijfsinventaris, transportmiddelen, voorraden en debiteuren

Wat vindt NLInvesteert?

Materieel Service Coevorden B.V. is een servicespecialist voor logistieke transportmiddelen en bedrijfsmaterieel. Het bedrijf wordt opgesplitst in twee onderdelen (Heftrucks en Truck & Trailers) en daarna overgenomen middels een management buy out. Beide onderdelen hebben financieringsbehoefte, hieronder leest u de propositie met betrekking tot de tak trucks en trailers.

Met deze overname van een deel van de aandelen wordt ook de financieringsstructuur aangepast en de intercompany financieringen geherfinancierd. De verkoper blijft betrokken als eigenaar van de bedrijfshuisvesting en als aandeelhouder bij MSC European Truck & Trailer Care BV. Hij financiert tevens de aankoop van de aandelen door Spalink Holding.  

Dergelijke overnames kenmerken zich door een wat hoger risicoprofiel. De relevante werkervaring en deskundigheid van de kopende partij, als manager binnen het bedrijf, en de blijvende betrokkenheid van de verkoper geven vertrouwen om hier een succes van te maken. De verkoper blijft betrokken en werkzaam binnen het bedrijf na overname. Op termijn is het de bedoeling dat de heer Spalink het volledig belang verkrijgt. De betrokkenheid van de verkoper mitigeert in belangrijke mate het overname risico. De historische kasstroom (ook in Corona tijd) en de verwachtingen voor de toekomst geven financieel voldoende fundament om de gevraagde financiering op een verantwoorde manier aan te gaan. 

NLInvesteert is van mening dat het hier gaat om een degelijke transactie die de continuïteit van de onderneming waarborgt en de onderneming de mogelijkheden geeft om zich de komende jaren door te ontwikkelen. De nu gevraagde financiering geeft hierbij voor de bank en de investeerders een interessante propositie met een goede verhouding tussen risico en rendement.

Aan Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een achtergstelde lening van EUR 100.000,= te verstrekken. De rentevergoeding bedraagt 9% per jaar. De De looptijd bedraagt 63 maanden, waarbij de eerste drie maanden niet wordt afgelost. Daarna vindt aflossing plaats in maandelijkse termijnen. Ten behoeve van de investeerders wordt tweede pandrecht op de activa gevestigd. Bij aanvang kan hieraan geen dekkingswaarde worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.