M-Locks B.V.

Financiering bouw productielijn, certificeringen en voorraad

In het kort

Kredietnemer:

M-Locks B.V.

Doel:

Financiering bouw productielijn, certificeringen en extra voorraad

Ondernemer:

R.B.J. Wolsink (57 jaar)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,= , waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Rabobank en een NLI Fonds

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaande saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

33 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 9 maanden en bedragen maandelijks EUR 8.333,33. Het restant ad EUR 300.000,= wordt ineens afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Eerste pandrecht aandelen Meuhoek Holding B.V. en borgstelling ondernemer ad EUR 200.000,= gesecureerd middels een tweede hypotheek op het woonhuis van ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert? 

M-Locks is een toonaangevende producent van high-end sloten voor kluizen. Afnemers zijn fabrikanten van kluizen, Cash in Transit bedrijven, retailers, banken en slotenmakers. Verkoop vindt voornamelijk plaats in het buitenland. De onderscheidende producten van M-Locks worden door middel van CEN-certificeringen getoetst aan kwaliteit.

Het bedrijf heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 2 nieuwe sloten. Om die ontwikkeling te vervolmaken moet een laatste derde slot worden gemaakt. M-Locks vraagt financiering om dit mogelijk te maken, waardoor de productlijn kan worden afgemaakt, certificering van het product kan plaatsvinden en ervoor wordt gezorgd dat voorraad kan worden aangelegd. Zodoende wordt levering veiliggesteld. Hiermee wordt de winstgevendheid vergroot en kan de financiële positie verbeteren.

Ten gunste van de investeerders worden de aandelen van de holding verpand en geeft de ondernemer commitment af middels een gesecureerde borgstelling ad EUR 200.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 192.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.