Jenovries B.V.

Financiering overname handelsnaam en klantenbestand visexporteur

In het kort

Kredietnemer:

Jenovries B.V., Jeno Vastgoed B.V., Jeroen Osendarp Holding B.V.

Doel:

Financiering overname handelsnaam en klantenbestand Goldbohm B.V.

Ondernemer:

J. Osendarp

Financieringsbehoefte:

EUR 350.000,=, waarvan EUR 350.000,= (achtergesteld) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt met EUR 7.292,= per maand afgelost.

Zekerheden:

2e hypotheek op het bedrijfspand, 2e pandrecht bedrijfsinventaris en debiteuren, eerste pandrecht handelsnaam Goldbohm, borgstelling ondernemer

Wat vindt NLInvesteert?

Jenovries is al decennialang actief in de handel in verse vis en levert daarbij, onder verschillende handelsnamen, voornamelijk aan professionele partijen in Italië, Spanje, Frankrijk en nog een aantal landen. Ondernemer Osendarp (derde generatie) heeft in 2013, na al lange tijd in de onderneming werkzaam te zijn geweest, het volledig eigendom verworven. De ontwikkeling van de resultaten is in die periode positief geweest met uitzondering van het jaar 2018 waarin de marktomstandigheden erg moeilijk waren.

Nu doet zich de mogelijkheid voor om Goldbohm, een concullega waarmee al veel wordt samengewerkt en waarvoor Jenovries al werk verricht, over te nemen. In de aanloop naar deze overname is in 2020, Goldbohm al verhuisd naar het pand van Jenovries. Het gaat hierbij om de overname van de klantenportefeuille en de handelsnaam. Er wordt geen activa overgenomen. Wel blijft de directrice van Goldbohm. Zij zal de klantbediening voor de Goldbohm-klanten voorlopig blijven doen.

Met het verwerven van deze klantportefeuille versterkt Jenovries haar positie in markten waar zij reeds actief is. Hierbij resulteert de hogere omzet ook in een betere positie voor de inkoop van vis.

Om de beoogde overname te doen, is er behoefte aan een financiering van EUR 350.000,=. Investeerders via NLInvesteert worden in de gelegenheid gesteld om deze lening te verstrekken tegen een rente 8% en met een looptijd van 48 maanden. Deze lening is achtergesteld bij een reeds eerder verstrekte financiering door de Rabobank (t.b.v. aanschaf pand in 2018). De ondernemer geeft een materiele borgstelling af van EUR 75.000,=.

Het operationele resultaat is ruim voldoende om de verplichtingen uit hoofde van de financiering te voldoen en geeft voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.