JM-22 Holding B.V.

Overnamefinanciering en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemers:

JM-22 Holding B.V., Goedhart Amsterdam B.V.

Doel:

Overnamefinanciering en werkkapitaal

Ondernemers:

J. Bokkers en M. van der Horn

Financieringsbehoefte:

EUR 900.000,=

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,5% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De maandelijkse aflossingen starten na 12 maanden. De slottermijn ad EUR 178.000,= wordt op einddatum voldaan.  

Zekerheden:

Gezamenlijke gesecureerde borgstelling ondernemers (middels hypotheek op de woningen), eerste pandrecht compagnonsverzekering, tweede pandrecht inventaris, vorderingen en intellectueel eigendom, achterstelling lening verkoper en hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de personal holdings.

Wat vindt NLInvesteert?

De heren Bokkers en Van der Horn zijn ervaren ondernemers op het gebied van bewindvoering. De markt voor bewindvoering en mentorschap is een stabiele en groeiende markt, die sterk gereguleerd is door de overheid. Rendementen van de onderhavige ondernemingen zijn dan ook redelijk goed voorspelbaar.

Gezamenlijk nemen de heren Bokkers en Van der Horn de onderneming Goedhart over, eveneens actief op het gebied van bewindvoering. De verwachting is dat beiden heren de over te nemen onderneming prima kunnen managen. Goedhart is een onderneming met een robuust trackrecord. De marktverwachtingen zijn positief en de groeiverwachtingen en de positie in de markt zijn eveneens als goed te bestempelen. De omzet is stabiel groeiend en de winst van de onderneming groeit met de omzet mee. De onderneming kan na overname op basis van historische cijfers al aan zijn verplichtingen voldoen, de ruimte om tegenvallers op te vangen is nog beperkt.

Aan Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 250.000,= te verstrekken met een looptijd van 36 maanden. De maandelijkse aflossingen starten na 12 maanden. De slottermijn ad EUR 178.000,= wordt op einddatum voldaan. De rentevergoeding bedraagt 9,5% per jaar.

Aan de ten behoeve van de investeerders te vestigen zekerheden kan nagenoeg geen dekkingswaarde worden ontleend, maar door de gesecureerde borgstelling van de ondernemers in privé geven zij commitment af.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.