Hecon Fysio Group B.V.

Financiering aankoop praktijk Putten

In het kort

Kredietnemer:

Hecon Fysio Group B.V., HVO Beemster B.V., Heukels-Bont Fysiotherapie B.V.

Doel:

Financiering aankoop praktijk Putten

Ondernemer:

Pieter Huiberts

Financieringsbehoefte:

EUR 450.000,=, waarvan EUR 350.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

6,5% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

De aflossing bedraagt EUR 2.500,= per maand. Aan het einde van de looptijd wordt het restant van de lening geherfinancierd.

Wat vindt NLInvesteert?

Huiberts, als ondernemer 15 jaar geleden gestart met een bouw- en aannemersbedrijf, heeft zich de afgelopen 2 jaar nadrukkelijk op de zorgmarkt gericht. Nadat hij in 2018 een bedrijfskundige opleiding heeft afgerond, heeft hij de visie ontwikkeld om vanuit het consolideren van op zichzelf staande fysiotherapiepraktijken een sterke groep te vormen. Huiberts heeft zich omringd met adviseurs uit de branche. De Hecon Fysio Group, gevestigd te Volendam, heeft de ambitie om in de komende 5 tot 7 jaar tot een groot aantal praktijken uit te groeien.

De nu voorliggende eerste aankoop betreft een solide praktijk in Putten. Het zelfstandig werkende team heeft reeds kennisgemaakt met Huiberts en de gewenste IT-infrastructuur en het softwarepakket zijn reeds geïmplementeerd. Het jonge en dynamische team kijkt uit naar het werken onder Huiberts.

Met deze aankoop zet Hecon de eerste stap in het vormen van een succesvolle keten. De ondernemer brengt zelf EUR 100.000,=. Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om de overige EUR 350.000,= te financieren. 

De financiering van deze stap kent een "laag risico"-kwalificatie op basis van de NLI-score. De liquiditeitspositie is gezond en er geldt een stevige set aan zekerheden. Met verpanding van de bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren en een eerste respectievelijk tweede hypotheek op het vastgoed in Putten en Volendam geldt er een dekking van ~80% op basis van uitwinwaarde. De rentevergoeding is 6,5%, de looptijd is 30 maanden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.