FOR B.V.

Aankoop en herfinanciering commercieel vastgoed, eerste hypotheek

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

FOR B.V.

Doel:

Aankoop en herfinanciering commercieel vastgoed

Ondernemer:

Sjoerd Fontein (1982)

Financieringsbehoefte:

EUR 750.000,=

Cofinanciers:

Informal investors (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico (3 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

9,5% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

In 2024 wordt aan het einde van ieder kwartaal EUR 25.000,= afgelost uit hoofde van verkoop panden. Het restant, groot EUR 650.000,=, wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost uit herfinanciering

Zekerheden:
  • Eerste hypothecaire inschrijving op twee winkelpanden en een appartement;
  • Eerste pandrecht huurpenningen en;
  • Persoonlijke borgtocht van de ondernemer groot EUR 100.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

De heer Fontein is een ondernemende vastgoedexploitant die zijn sporen verdiend heeft met het aankopen en verbeteren van commercieel vastgoed. Met zijn onderneming FOR B.V. weet hij de kansen in de markt goed te benutten door snel te schakelen en de ontwikkelingen in de regio Zwolle goed te volgen. Er is inmiddels een vastgoedportefeuille opgebouwd met diverse panden in en rondom Zwolle. 

FOR B.V. heeft twee takken van sport: verhuur en projectontwikkeling. Naast de gerealiseerde projectwinsten en huurinkomsten is er een inkomstenstroom uit hoofde van het bedrijf van de echtgenote van de heer Fontein en zijn er huurinkomsten zowel in box 3 als in een andere B.V. van ondernemer. Voor het aankopen van een nieuw object in Meppel, in combinatie met het herfinacieren van bestaande leningen, is er een financieringsbehoefte van EUR 750.000,= ontstaan. De goede recente en komende projectresultaten in combinatie met een acceptabele eigen vermogenspositie leggen een goed fundament onder dit bedrijf.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 750.000,= te verstrekken. De looptijd van de lening bedraagt 24 maanden, de rentevergoeding bedraagt 9,5% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd op de panden in Wapenveld, Meppel en Zwolle en geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 672.000,=.

Investeren kan vanaf woensdag 20 september.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.