Enie.nl International B.V. (tranche 4)

Financiering portefeuille zonnepanelen Zuid-Afrika.

In het kort

Kredietnemer:

Enie.nl International B.V.

Doel:

Financiering leaseportefeuille Enie SA, tranche 4

Ondernemer:

Patrick, Milan en Richard van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 911.000,=, waarvan EUR 730.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar, waarvan 2% p.j. op einddatum wordt betaald

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

28 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 91.000,= op jaarbasis. De resterende EUR 563.167,= wordt op einddatum afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

Sinds de oprichting in 2013 is enie.nl uitgegroeid van innovatieve start-up naar een toonaangevende leverancier en financier van zonne-energie. Enie biedt een breed scala aan solar oplossingen, zowel voor klanten die kopen als klanten die huren. Enie heeft in 2020  €18 miljoen omzet gerealiseerd en behoort hiermee tot de grotere spelers in Nederland. Door COVID en supply-chain problemen heeft de markt voor zonnestroom in de eerste helft van 2021 een krimp van 22% laten zien ten opzichte van dezelfde periode van 2020. Ook enie.nl heeft hier last van gehad. De prognose is om die reden naar beneden bijgesteld. Voor 2021 verwacht enie.nl €21 miljoen omzet te realiseren, waarvan het overgrote deel al is gecontracteerd.

Reeds vele jaren zijn er contacten in Zuid Afrika. Deze hebben geleid tot het opzetten van Enie SA. De Zuid-Afrikaanse markt is zeer aantrekkelijk vanwege de enorme zonopbrengst; circa tweemaal de opbrengst die in Nederland wordt gerealiseerd. Solar en lokale accuopslag bieden bovendien het antwoord op de behoefte aan een stabiele stroomvoorziening.

De orderportefeuille is goed gevuld en de interesse in de lease-oplossing van Enie SA neemt steeds verder toe.

De financiering van medio 2020 en begin 2021 zijn gebruikt om de eerste installaties te bouwen. De installaties van de eerste twee financieringen zijn operationeel en de installaties die in april 2021 zijn gefinancierd, worden nu gebouwd. De organisatie in Zuid Afrika wordt verder versterkt en inkoopvoordeel wordt nu reeds gerealiseerd. Om de installaties uit de nieuwe contracten te kunnen bouwen wordt nu een volgende financieringsronde opgehaald.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden de financiering van de volgende projecten in te vullen, ter grootte van € 730.000,=. De lening kent een aantrekkelijke rente en een extra vergoeding bij exit of herfinanciering.

In 2021-2022 is de verwachting dat er een omvangrijke bankfinanciering wordt opgezet. Hierbij zal de schuld van de investeerders worden afgelost uit de beschikbare bankfinanciering. Alle tranches hebben i.v.m. de herfinanciering dezelfde einddatum. De looptijden van de tranches worden hiermee bij aanvang steeds korter. Looptijd van tranche 4 is 28 maanden. De resterende looptijd van de eerste drie tranches is nu ook 28 maanden. 

Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit klein. Voor het beschikbaar stellen van een tranche vindt er controle plaats op de kwaliteit van de klant van Enie SA en de aanwezigheid van alle onderliggende contracten. Enie en NLInvesteert hebben hiertoe een gezamenlijke dataroom ingericht.

Enie.nl International B.V. gaat de financiering aan. Enie SA Lease Ltd, Enie South Africa Ltd en Enie SA Projects Ltd zijn mede aansprakelijk voor de financiering en verstrekken de zekerheden. Aan de investeerders zijn de volgende zekerheden verstrekt door Enie.nl International en Enie SA Lease:

  • eerste pandrecht op de activa;
  • eerste pandrecht op de inkomsten uit de leasecontracten;
  • eerste pandrecht op banksaldo’s en verzekeringsgelden;
  • medeaansprakelijkheid Enie South Africa Ltd en Enie SA Projects Ltd.;
  • verpanding van de aandelen van de vier vennootschappen;
  • borgstelling van EUR 250.000,= door Enie Holding BV. Deze borgstelling geldt voor alle financieringen tezamen.

De borgstelling wordt door NLInvesteert materieel geacht op basis van de financiële ontwikkeling van enie.nl en de beschikbare assets. 

Als NLInvesteert kwalificeren we deze propositie als verantwoord. Zowel in haar risicorendementverhouding als in haar bijdrage aan een schonere planeet en ondersteuning van lokale economieen in Zuid-Afrika.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.