Holland Steen B.V. II

Groeifinanciering vastgoedportefeuille.

logo-300x300In het kort

Kredietnemers:

Holland Steen B.V.

Doel:Groeifinanciering vastgoedportefeuille
Locatie:Alphen aan den Rijn
Ondernemer:

Mitchell Adema

Financieringsbehoefte:

EUR 966.000,=, waarvan 840.000,= via investeerders NLInvesteert. EUR 400.000,= hiervan is reeds in een eerdere tranche verstrekt.*

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:2 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

7% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:60 maanden
Aflossingsschema:De aflossingen bedragen EUR 42.000,= per jaar (tranche I en II samen), op einddatum resteert een slottermijn, die in een keer wordt afgelost.
 
*Deze tweede tranche ad EUR 440.000,= wordt als cofinanciering verstrekt, in samenwerking met partnerplatform Voordegroei. De voorwaarden van de lening en de uitgangspunten op de website van NLInvesteert en Voordegroei zijn exact hetzelfde. Dat geldt ook voor de geboden zekerheden. Dit is middels een intercreditor-overeenkomst vastgelegd.

Wat vindt NLInvesteert?

Holland Steen B.V. is een jonge speler op de vastgoedmarkt. De DGA Mitchell Adema volgt de opleiding tot makelaar. Zijn vader, senior, is al jaren in de sector actief en begeleidt de ondernemer intensief bij zijn activiteiten en treedt daarbij ook op als financier. De objecten die reeds in portefeuille zijn en de aan te kopen panden liggen verspreid door Nederland. Alle panden kennen een woon- of een woon-winkelbestemming. Voor de objecten die nu als uitbreiding van de portefeuille worden beoogd, is inmiddels een intentieverklaring getekend voor de verhuur danwel wordt er concreet gesproken met potentiele huurders. De eerste EUR 400.000,= is reeds gefinancierd, nu ligt de tweede tranche van EUR 440.000,= voor ter financiering.

De kasstromen uit de panden zijn, samen met de reeds verhuurde panden, ruim voldoende om de lasten uit de financiering te dragen. De Loan to Value (LtV; omvang lening t.o.v. marktwaarde onderpanden) is na aankoop van de panden die gefinancierd zijn met de eerste tranche 60%. Na aankoop van de beoogde uitbreiding van de portefeuille die wordt gefinancierd met de tweede tranche, komt deze op 48%.

Ten behoeve van de investeerders van NLInvesteert wordt een eerste hypotheek gevestigd op al het vastgoed in portefeuille. Daarnaast geldt een verpanding van de huurpenningen en geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af van EUR 150.000,=. 

Kortom: een interessante propositie voor investeerders die een goed rendement wensen bij een beperkt risico. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.