Wat nou recessie?

Aantal geslaagde financieringen groeit nog steeds! 

Het woord crisis wordt tegenwoordig misschien net iets te gretig gebruikt, maar dat er meerdere ontwikkelingen gaande zijn die voor problemen en onzekerheid zorgen, is een feit. Logisch dus dat ondernemers eerder twijfelen over wel of niet investeren. Ook financiers zijn begrijpelijkerwijs kritischer dan voorheen. Dat geeft niets, in de praktijk blijkt er nog steeds ruimte voor goed onderbouwde plannen en bijbehorende financieringen. 

Als de economen een recessie voorspellen, is het alsof je een voor jou onbekende en onoverzichtelijke kruising nadert: als ondernemer haal je even de voet van het gas, je schat de situatie in en beslist dan die rechtervoet naar de rem te verplaatsen of beheerst weer gas te geven.

Alternatieve financieringsbronnen

De rentes gaan omhoog, dus lenen wordt duurder. Sommige investeringen die vroeger wel rondkwamen, kunnen nu niet meer uit. Al is er door een slimme cofinanciering vaak meer mogelijk dan mensen denken. De rente via het crowdfundplatform van NLInvesteert is bijvoorbeeld minder gestegen dan die van banken.

Ons werk als intermediair is er eigenlijk alleen maar belangrijker door geworden. Enerzijds om samen met een ondernemer zijn investeringsplannen goed door te nemen en te onderbouwen, en vervolgens een goede financieringsmix te vinden zodat die plannen ook een solide basis krijgen. Anderzijds om de financiering voor elkaar te krijgen. Nu banken voorzichtiger zijn en sneller op de rem trappen, is het zaak alternatieve bronnen te vinden. Gelukkig zijn er nog genoeg opties over. Vaak draagt ook de huisbankier dan toch nog bij in de financieringsmix – zij zijn heus nog bereid en betrokken. 

De markt is liquide


Voor een goed verhaal van een gezonde onderneming, is er altijd financiering te vinden. Die uitdaging durf ik wel aan te gaan. De markt is liquide genoeg. Er is veel geld voorhanden, mede door het monetair beleid van overheden en de steun om ondernemers door de covidpandemie te helpen.

Kijkend naar de aanvragen die bij ons binnenkomen, is er momenteel sprake van minder vastgoedfinancieringen. De voornaamste oorzaak daarvan is de hogere rente. Een uitzondering hierop is de aanschaf van eigen bedrijfsvastgoed. Als je bedrijf in een huurpand zit, is het voor een ondernemer al snel interessant om het te kopen, mocht die kans zich voordoen.

Financiering van werkkapitaal


Er is nu veel vraag naar financiering van werkkapitaal. Onder meer voor voorraden en om groei mogelijk te maken. Ik verwacht ook een toename van opdrachten voor de financiering van overnames. Er komt een golf aan bedrijven die zichzelf te koop aanbieden en interessant zijn voor gezonde branchegenoten. Omdat die daarmee bijvoorbeeld hun marktaandeel kunnen vergroten en/of door schaalvoordelen de rentabiliteit kunnen verbeteren.

Zou ik er zelf in stappen?


We beoordelen aanvragen kritisch. De business case moet gewoon goed zijn. Dat is ook in het belang van de ondernemer zelf. We begrijpen het optimisme, maar een roze bril verkleurt en daar is niemand bij gebaat. We denken mee, adviseren open en eerlijk. Dat gaat verder dan alleen de financiën. Als het plan klopt en het bedrijf wordt er beter van, dan presenteren we het voorstel zodat potentiële financiers uit ons netwerk goed geïnformeerd en gedocumenteerd hun afweging kunnen maken.

Een goede graadmeter daarbij is voor mij: zou ik er zelf in stappen? Is het antwoord ‘nee’, dan bieden we een financieringsvoorstel niet eens aan. Als we er geen geloof in hebben, komt het niet door onze strenge selectie heen. Dat is trouwens niet anders dan voorheen. Dat blijkt ook wel uit ons trackrecord: bij vergelijkingen tussen crowdfundingplatforms scoren we extreem laag op het default-percentage. Zien we het wél zitten, dan gaan we er ook helemaal voor. Een paar stappen verder zelfs dan een ondernemer soms verwacht.

Wil je weten wat onze aanpak is en hoe wij de kansen voor jouw investeringsplannen inschatten? Mail me dan voor een vrijblijvende kennismaking op gboer@nlinvesteert.nl.

Gijsbert Boer

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl